Nyanländ i Karlstad

Familj och relationer

Bilden föreställer två vuxna som leker med ett barn i en lekpark.

Sverige är öppet för olika sätt att leva. Alla myndiga personer (över 18 år) i Sverige har rätt att ingå vilken ömsesidig kärleksrelation de vill. Ingen, inte ens din familj, har rätt att begränsa din rätt att välja vem du vill leva med.

En del par gifter sig och andra lever ihop utan att göra det. Det är helt upp till hur varje par vill ha det.

I Sverige får du gifta dig och skaffa barn oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Det innebär att exempelvis homosexuella, transsexuella och heterosexuella har samma lagliga möjligheter. Ingen har rätt att trakassera eller diskriminera dig för ditt val av partner och sätt att leva. Du har inte heller rätt att trakassera någon annan för deras val.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor har gjort en broschyr som handlar om hur det är att vara HBTQ i Sverige. I den kan du få information och även få veta vart du kan vända dig för att få stöd. Broschyren finns på många olika språk. 

Länk till broschyren om HBTQ-personers rättigheter i Sverige

Länk till RFSL hemsida om Newcomers - stödförening för nyanlända inom HBTQ-frågor

Länk till sida om Befree-HBTQ som finns i Karlstad

I Sverige ska kvinnor och män ha samma rättigheter och möjligheter. Alla har lika stor rätt att arbeta och alla ska också ha lika stor makt att påverka samhället och sina liv. Om någon behandlas sämre på grund av kön, könsidentitet, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning är det diskriminering. Att diskriminera någon är olagligt. 

Länk till Diskrimineringsombudsmannens hemsida - mer information om diskriminering

I Sverige har alla har rätt att skilja sig och separera. Det är varje persons val.

För dig som vill veta mer om hur en separation eller skilsmässa går till i Sverige gå till följande länk:

Länk till Sveriges domstolars hemsida om skilsmässa

Vilket ansvar har Karlstads kommun?

I varje kommun i Sverige finns Socialtjänsten. Det är en del av kommunens verksamhet och de har ansvar för att människor som bor i kommunen får hjälp och stöd i olika situationer. Det är till exempel äldreomsorg, stöd till människor med funktionsnedsättning, stöd till missbrukare och även individ- och familjeomsorg.  Socialtjänsten ska följa en lag som heter Socialtjänstlagen och i den står det att kommunen har skyldigheter att vid behov hjälpa sina invånare med olika bidrag och stöd. Socialtjänsten har ansvar för att hjälpa barn och familjer.

Stöd för familjer, barn och unga

Vi arbetar på många olika sätt för att hjälpa dig och din familj. Vi ordnar kurser och utbildningar för föräldrar och har även stödverksamhet för att stärka dig både som individ och i din roll som förälder och er som familj. På skolorna finns också kuratorer som kan stötta barnen. Via länken här nedanför kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få och även om vad som gäller om du vill ändra din familjesituation. 

Länk till sida med stöd och hjälp till barn, unga och deras familjer

Inom Karlstads kommun finns flera verksamheter som kan hjälpa dig som individ, förälder och familj. En sådan verksamhet är Familjehuset. Där kan alla i familjen få kostnadsfritt stöd i olika situationer. Rådgivare kan ge råd och stöd om det är problem hemma, till exempel om du som förälder är orolig för ditt barn. De har tystnadsplikt och kan erbjuda stöd på olika språk.

Länk till sida om Familjehuset

Första Linjen vänder sig till barn och unga som är 6-20 år med lindrig eller måttlig psykisk ohälsa som bor i Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstads eller Kils kommun. Du eller en närstående kan ta kontakt med Första linjen.

Länk till sida om Första linjen

Våld och hot

All typ av våld och hot om våld är förbjudet i Sverige. Detta gäller även inom familjen. Fysisk bestraffning får inte heller användas i syfte att uppfostra barn. Om du blivit utsatt för våld eller blivit hotad har du alltid rätt att vända dig till polisen. Du kan även få hjälp via Karlstad kommun och andra instanser.  

Mer information om hjälp vid våld och hot i nära relationer hittar du i länkarna nedan .

Länk till sida om Samtalsakuten och Krismottagning för män - samtalsstöd

Hjälp för barn

Om du ser ett brott eller befarar att ett barn far illa ska du alltid anmäla det till Polisen eller Socialtjänsten. Du ska alltid vända dig till Polisen när det handlar om ett brott. Socialtjänsten har ansvar för att hjälpa barn som far illa. De bli ofta inblandade i arbetet att hjälpa barn när det görs en polisanmälan, men du kan även kontakta Socialtjänsten direkt när du befarar att ett barn far illa men att det inte finns misstanke om något brott. 

Länk till sida med kontaktuppgifter till Karlstads kommuns socialjour  

Länk till Polisens hemsida

Uppdaterad den