Nyanländ i Karlstad

Hälsa och sjukvård

Bilden föreställer en person som blir undersökt av en läkare.

Alla som bor i Sverige har rätt att få sjukvård - även du som är asylsökande eller har ett tillfälligt uppehållstillstånd. Vilken vård du har rätt till om du är asylsökande beror på hur gammal du är. Du som är vuxen och söker asyl, eller vistas i Sverige utan tillstånd, ska erbjudas sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Om du är under 18 år ska du erbjudas vård på lika villkor som alla andra barn som är bosatta i det landsting som du söker vård i. I

Länk till Region Värmlands hemsida med information om vilka regler som gäller. 

Länk till Migrationsverkets hemsida med information om sjukvård för asylsökande.

Om du blir akut sjuk eller råkar ut för en akut olycka ska du ringa 112. Det är nödnumret i Sverige. Du kan ringa 112 vid alla typer av akuta situationer där det är viktigt med snabb hjälp. Det kan till exempel vara vid akut sjukdom, en olycka, om det börjar brinna eller om du blir utsatt för ett allvarligt brott.  

Länk till SOS alarms hemsida med information om 112.

Du kan ringa Sjukvårdsupplysningen 1177 om du vill ha råd. Du slår då bara 1177 på din telefon utan riktnummer före. Där finns det sjuksköterskor dygnet runt som kan svara på dina frågor och hjälpa dig vidare. 

Länk till Region Värmland hemsida med information om 1177 Vårdguiden.

Du hittar mer information om sjukvården i Sverige via Information Sverige.

Länk till Information Sveriges hemsida. 

Vilket ansvar har Karlstads kommun?

Karlstads kommun och Landstinget i Värmland har ett delat ansvar för sjukvården för dig som bor i Karlstad. Kommunen har exempelvis ansvar för äldreomsorg, hemsjukvård, missbruksvård, rehabilitering i hemmet och olika typer av hjälpmedel som underlättar din vardag. Nedan hittar du information och länkar utifrån olika områden. Om du behöver vård ska du vända dig till Landstinget. De som hänvisar dig vidare till de verksamheter som kommunen har ansvar för om de bedömer att det är aktuellt. 

Länk till sida om information om kommunens ansvar om sjukvård och tandvård 

Länk till sida om information om äldreomsorg

Länk till sida om information om hjälp i hemmet

Länk till information om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Länk till information om stöd och hjälp vid missbruk och beroende 

Uppdaterad den