Idrotts- och sporthallar

Karlstad skateboard- och BMX-hall

Karlstad skateboard- och BMX-hall

Karlstad skateboard- och BMX-hall invigdes 2008 och byggdes i samband med den intilliggande Karlstad Curling Arena. Karlstad skateboardklubb och BMX-klubben Karlstad MTB/BMX står för all verksamhetsdrift.

På Stadionvägen 10 finns Kalstads skateboardklubb, med en inomhushall för Skateboard och BMX.

 

Samtliga idrottshallar och gymnastiksalar stängs för privatpersoner fram till 7 mars 2021. Inomhusidrottshallar som ägs av kommunen stängs för all träning utom för elitidrott och föreningsverksamhet för barn/unga födda 2002 eller senare till i första hand 7 mars 2021.

 

 

Öppettider för skatehallen, Karlstad skateboardklubb

Mer information om Karlstad skateboard- och BMX-hall

Uppdaterad den