Idrotts- och sporthallar

Karlstad skateboard- och BMX-hall

Karlstad skateboard- och BMX-hall

Karlstad skateboard- och BMX-hall invigdes 2008 och byggdes i samband med den intilliggande Karlstad Curling Arena. Karlstad skateboardklubb och BMX-klubben Karlstad MTB/BMX står för all verksamhetsdrift.

På Stadionvägen 10 finns Kalstads skateboardklubb, med en inomhushall för Skateboard och BMX. 

 

Öppettider för skatehallen, Karlstad skateboardklubb

Uppdaterad den