Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Spel med klubba och puck
Linn Malmén

Linn Malmén

Skridskoåkning

Skridskoåkning hör vintern till. I Karlstad har du möjlighet att åka skridskor på såväl naturis som konstis, ute som inne. I Norvalla ishall, Löfbergs ICE Arena, Tingvalla isstadion och på isbanan på Stora Torget finns både föreningsdrivna skridskoaktiviteter och skridskoåkning för allmänheten.

Allmänhetens skridskoåkning

Allmänhetens skridskoåkning är gratis och öppen för alla som vill åka skridskor. Under vinterhalvåret har ishallarna och isstadion särskilda öppettider som i regel startar i början av oktober och slutar en bit in i mars.

2023 har Allmänhetens skridskoåkning nu öppnat på Löfbergs ICE Arena. Tingvalla isstadion och Norvalla ishall öppnar för allmänhetens åkning 2 oktober.


Här kan du också åka skridskor

Mariebergsskogen

Isbanan i Mariebergsskogen är stängd under säsongen 2022/2023 för att spara el.

Isbana på Stora torget

Isbanan på Stora torget är stängd under säsongen 2022/2023 för att spara el.

Spolning av grus- och asfaltsplaner

Så länge vintervädret håller och tillåter, spolas några grus- och asfaltplaner i kommunens stadsdelar och kransorter.

Varje år spolar Karlstads kommun ett antal grus- och asfaltsplaner i bostadsområden runt om i kommunen. Vissa planer spolas av faddrar som har avtal med kultur- och fritidsförvaltningen. Nedan ka du se vilka planer som spolas om vädret tillåter.

Spolas av kommunen vintern 2022-2023

Herrhagen: Vasalundens aktivitetsplan
Kronoparken: Kronoparkens parklek
Molkom: Molkoms IP
Orrholmen: Parkleken Orrleken
Rud: Rudsleken
Väse: Guståsrinken
Ulvsby: Ulvsby IP, Bengtsbol/Diamantvägen
Vålberg: Åstorps aktivitetsplan
Våxnäs: Parkleken Karmen

Spolas av faddrar vintern 2022-2023

Alster: Skottspolslidens lekplats
Hultsberg: Dunungevägen
Hultsberg: grusplanen nära Thomas Betong
Lorensberg: grusytan bakom förskolan
Molkom: Kärleksstigen
Norra Kroppkärr: Rönndungen Storsvängen
Norrstand; Hôla Gränsgtan
Romstad: Lekparken Romstad
Skåre: Lekplatsen Kvartsvägen/Marmorvägen
Stockfallet: "Stocken" Enmyrsgatan
Kronoparken, Mjölnartorpet, Skaldens gata
Henstad, Henstadpromenaden, Vittenvägen
Vålberg, Älvenäs idrottsplats, grusplanen

Plogning av planer

Karlstads kommun plogar först bort snö från gång- och cykelvägarna. I mån av tid plogas sedan de planer som är spolade.

Regler

Lagen om färskvatten innebär att brandposter inte får stå öppna eftersom det innebär risk för att få in bakterier och smittor i dricksvattensystemet. Brandposterna är därför låsta och föräldrar och frivilliga krafter kan inte längre spola is själva utan ett avtal med kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen.

Har du frågor kring isspolningen?

Hör av dig till Kontaktcenter. Du kan ringa 054-540 00 00 eller skicka e-post till karlstadskommun@karlstad.se

Sidan publicerad: 2023-03-17

Sidan uppdaterad: 2023-09-13

Hittade du rätt information på sidan?