Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Idrottsaktiviteter

Även du som inte är medlem i en förening har stor möjlighet att ägna dig åt idrottsaktiviteter.

I Karlstad finns många platser för spontanidrott och det arrangeras även olika idrottsaktiviteter.

Allmänhetens skridskoåkning

Allmänhetens skridskoåkning är gratis och öppen för alla som vill åka skridskor.

Allmänhetens badminton och squash

Allmänhetens badminton och squash äger rum i Karlstad Racketcenter.

Allmänhetens löpning Eva Lisa Holtz arena

Lunchlöpning från 3 oktober på Eva lisa Holzt Arena

Spontanidrott

Näridrottplatser, stöd till spontanidrott med mera.

Sidan publicerad: 2023-03-28

Sidan uppdaterad: 2023-09-28

Hittade du rätt information på sidan?