Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Idrottsaktiviteter

Även du som inte är medlem i en förening har stor möjlighet att ägna dig åt idrottsaktiviteter.

I Karlstad finns många platser för spontanidrott och det arrangeras även olika idrottsaktiviteter.

Spontanidrott

Näridrottplatser, stöd till spontanidrott med mera.

Allmänhetens löpning

Morgon- och lunchlöpning inomhus i Eva Liza Holtz arena.

Allmänhetens badminton och squash

Allmänhetens badmintin och squash äger rum i Karlstad Racketcenter.

Allmänhetens inlinesåkning

Allmänhetens inlinesålning i Norvalla ishall.

Simskolor utomhus sommartid

3- 28 juli anordnar vi simskolor utomhus för barn i åldrarna 6-11 år.

Sidan publicerad: 2023-03-28

Sidan uppdaterad: 2023-05-25

Hittade du rätt information på sidan?