Gymnasieskola

Gymnasiebibliotek

Välkommen till en studiemiljö med hela världens kunskap samlad på ett ställe. Här blandas modern teknik med tryckt litteratur. Låna och läs tidningar, böcker eller få hjälp med att söka information vid något av våra fem bibliotek.

Biblioteket har en viktig roll när det gäller att stimulera språkutveckling och locka till läsning. Här finns också mycket mer än bara böcker.

Vi hjälper dig hitta det du söker

Vi hjälper dig att förfina dina sökningar när du letar fakta och att kritiskt granska den information du hittar. Läs mer på sidan om informationssökning

Under din studietid kommer du att ha kontakt med biblioteket på olika sätt. Bibliotekarierna möter dig både i klassrummet och på biblioteket. I klassrummet presenterar vi böcker och i biblioteket hjälper vi till att hitta det du söker.

Samarbete med lärarna

Vi samverkar också med lärarna när det gäller bland annat informationssökning och källkritik.

Läs mer om biblioteket på din gymnasieskola

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Uppdaterad den