Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Gymnasiebibliotekens låneregler

Här kan du läsa om de låneregler som gäller för våra gymnasieskolors bibliotek.

Lånereglerna är gemensamma för alla gymnasiebibliotek i Karlstads kommun. Lånereglerna omfattar samtliga lån du gör, även miniräknare och läromedel. Variationer mellan skolorna kan förekomma.

Lånekort

För att låna på biblioteket behöver du ett giltigt lånekort från något bibliotek i Värmland. Detta får du vid skolstart om du inte redan har ett.

Lånekortet är en värdehandling och du är personligen ansvarig för vad som lånas på det. Ha alltid med lånekort eller fotolegitimation när du ska låna. Anmäl alltid till biblioteket om ditt kort har kommit bort.

Lånetid

Biblioteksböcker: 4 veckor
DVD: 3 dagar
Läromedel: hela kursens längd

Varje bok som du lånar har en unik streckkodsetikett. Du har ansvar för just det exemplar som du har lånat. Skriv därför alltid namn på namnetiketten på lånade läromedel, så att du inte förväxlar dina böcker med någon annans.

Ansvar och återlämning

Du har ansvar för att dina lån lämnas tillbaka i tid och i gott skick.

Du har ansvar för dina lån ända tills de avregistrerats på gymnasiebiblioteket. Lämna därför aldrig tillbaka dina lån till en lärare.

OBS! På Tingvallagymnasiet och Sundsta-Älvkullegymnasiet ska läromedel alltid lämnas i skolornas respektive läromedelsdepå under anvisad återlämningstid. På Nobelgymnasiet lämnas läromedel i biblioteket.

Påminnelser och räkningar

Lämnas inte det du lånat tillbaka i tid skickar vi en påminnelse. Den första påminnelsen går ut via sms eller brev. En vecka efter första påminnelse skickar vi ut en andra påminnelse med brev till adressen som du är folkbokförd på. Tiden mellan påminnelserna kan variera mellan skolorna.

Lämnar du inte tillbaka dina lån skickar vi en räkning. Betalas inte räkningen går ärendet vidare till inkasso.

Borttappade eller skadade medier

Borttappade eller skadade medier ersätts enligt följande:

  • Böcker och ljudböcker: 300 kr och uppåt
  • DVD-filmer: 550 kr
  • Pocket och tidskrifter: 100 kr
  • Läroböcker, miniräknare och övrig utrustning som har lånats på biblioteket (t.ex. hörlurar och laddare) ersätts med inköpspris.
  • Bibliotekets lånedatorer (Tingvallagymnasiet) ersätts med inköpspris.

Observera att ersättningsnivåerna kan variera mellan skolorna.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida