Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Regler för lån av elevskåp

Här kan du läsa om de regler som gäller för lån av elevskåp på våra gymnasieskolor.

Under gymnasietiden får våra elever låna ett elevskåp där de kan förvara sina personliga tillhörigheter och sitt skolmaterial under terminstid.

Observera att skolan inte ansvarar för det som förvaras i skåpet.

Följande regler gäller för lån av elevskåp:

  • I skåpet får endast elevens egna tillhörigheter förvaras.
  • Av säkerhetsskäl får skolan öppna elevskåp även då elev inte är närvarande. Detta gäller vid läckage ur skåpet, rök, dålig lukt med mera. Två av skolans personal ska då närvara och eleven informeras genom en lapp som sätts upp på skåpet. Innehållet i skåpet tas om hand av vaktmästare.
  • Vid misstanke om att skåpet används för förvaring i samband med brott kan polisen genomföra husrannsakan i skåpet och öppna det för kontroll även vid elevens frånvaro.
  • Skador på skåpet ska omedelbart rapporteras till vaktmästare.
  • Om eleven behöver hjälp av vaktmästare att öppna sitt skåp på grund av borttappad nyckel eller glömd kombinationskod skall eleven kunna legitimera sig.
  • Skåp som vid läsårets slut inte är tömda öppnas och töms av skolan. Innehållet omhändertas av vaktmästare för förvaring i en månad.
  • Dessa regler gäller så länge eleven studerar på skolan.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida