Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Händer som skriver på en bärbar dator

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig att gå ett nationellt gymnasieprogram.

Om programmen

Ett introduktionsprogram förbereder dig för ett nationellt gymnasieprogram, ett annat introduktionsprogram, en annan utbildning eller arbetsmarknaden.

Du söker inte till ett introduktionsprogram. Om du inte är behörig till gymnasieskolan efter årskurs 9 kommer du automatiskt att erbjudas en plats på ett introduktionsprogram.

Utbildningstiden är inte reglerad utan bestäms i elevens individuella studieplan. Denna skrivs vanligtvis ett år i taget.

Klassrum med bord och stolar

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas efter dina behov.

Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, som till exempel praktik.

Programmet finns på Nobelgymnasiet och Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Böcker i hyllor

Programinriktat val

Programinriktat val vänder sig till dig som vill bli behörig till ett specifikt nationellt gymnasieprogram.

Utbildningen kan vara inriktad mot antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Programmet finns på Nobelgymnasiet, Sundsta-Älvkullegymnasiet och Tingvallagymnasiet.

En person sitter vi en bärbar dator med en mobiltelefon i handen

Språkintroduktion

Språkintroduktion vänder sig till dig som nyss har kommit till Sverige.

Utbildningen fokuserar på det svenska språket och förbereder dig för ett gymnasieprogram eller en annan utbildning.

Programmet finns på Nobelgymnasiet.

Elever lägger marksten

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram.

Här får du en yrkesinriktad utbildning så att du kan söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Yrkesintroduktion finns inom områdena bygg och anläggning, fordon och transport, vård och omsorg, hotell och turism samt försäljning och service.

Programmet finns på Nobelgymnasiet och Tingvallagymnasiet.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta mottagarenheten för introduktionsprogrammen.

Telefon: 054-540 15 15 och 054-540 14 28

E-post: mottagarenheten.im@karlstad.se

Fler utbildningar

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

Hittade du det du sökte på sidan?