Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Tre elever pluggar tillsammans vid ett bord

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är utbildningen med fokus på människan, medierna och samhället i en global värld.

Programmet passar dig som

  • är intresserad av hur samhället och dess strukturer fungerar, både i Sverige och utomlands
  • gillar att reflektera, analysera och kritiskt granska information
  • tycker att demokrati, kommunikation, politik, miljö, psykologi, historia och etik verkar vara spännande ämnen
  • vill lära dig mer om hur människan tänker och agerar, både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare
  • skulle vilja jobba som till exempel statsvetare, psykolog, journalist, lärare, socionom eller marknadsförare.
Elever pluggar i ett bibliotek

Beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap ger dig kunskap om människans utveckling, socialisation och samspel.

Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare.

Här studerar du bland annat kommunikation, lärande och ledarskap.

Elever sitter utanför skolan och pratar med varandra

Medier, information och kommunikation

Det här är inriktningen som lär dig om mediernas roll i samhället och hur de påverkar människors åsikter och omvärldsuppfattning.

Här studerar du medieteknik, journalistik, information, reklam och interaktiva kommunikationsformer.

Du lär dig också att förmedla intresseväckande budskap, både praktiskt och i teorin.

Tre elever studerar vid ett bord och ler

Samhällsvetenskap

Med inriktning samhällsvetenskap lär du dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor.

Här får du bredda och fördjupa dina kunskaper inom olika samhällsfrågor.

Under din utbildning lär du dig att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

Välj mellan två skolor

Samhällsvetenskapsprogrammet går att läsa på både Sundsta-Älvkullegymnasiet och Tingvallagymnasiet. Sundsta-Älvkullegymnasiet erbjuder alla tre inriktningar, på Tingvallagymnasiet läser du inriktningen beteendevetenskap.

Vad tycker eleverna?

Hur är det egentligen att plugga på samhällsvetenskapsprogrammet? Här får du höra elever från Tingvallagymnasiet berätta mer.

Efter gymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter till vidare studier efter gymnasiet.

Programmet är högskoleförberedande och lägger grunden för fortsatta studier mot yrken som till exempel statsvetare, psykolog, journalist, lärare, socionom eller marknadsförare. 

Elever i biblioteket på Tingvallagymnasiet.

Intresserad av kriminologi?

Samhällsvetenskapsprogrammet på Tingvallagymnasiet är extra passande för dig som har ett intresse för kriminologi. Frågor som har med brott att göra ingår i utbildningen, redan från första året. Här får du lära dig om hur brott och straff påverkar både människor och samhället.

Programinnehåll

ÄmnePoäng
Engelska 5
100
Engelska 6
100
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1b
100
Matematik 2b
100
Naturkunskap 1b
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
100
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
100
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
100
Totalt1150

Ämne

Poäng

Filosofi 1
50
Moderna språk
200
Psykologi 1
50

Totalt

300

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen450
Kommunikation
100
Ledarskap och organisation
100
Psykologi 2a
50
Samhällskunskap 2
100
Sociologi 1
100
Programfördjupning Sundsta-Älvkullegymnasiet300
Engelska 7 eller Entreprenörskap eller Matematik 3b eller Naturkunskap 2 eller Retorik
100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering100
Psykologi 2b50
Religion 250
Programfördjupning Tingvallagymnasiet300
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering – kriminologi100
Naturkunskap 2100
Rätten och samhället100
Totalt750

Inriktningsgemensamma ämnen
350 p
Journalistik, medier och information 1100 p
Medieproduktion 1100 p
Medier, samhälle och kommunikation 1100 p
Psykologi 2a50 p
Programfördjupning400 p
Engelska 7 eller Entreprenörskap eller Journalistik, reklam och information 2 eller Matematik 3b eller Naturkunskap 2 eller Retorik100 p
Medieproduktion 2
100 p
Samhällskunskap 2
100 p
Textkommunikation
100 p

ÄmnePoäng
Inriktningsgemensamma ämnen
450
Geografi 1100
Historia 2100
Religionskunskap 250
Samhällskunskap 2100
Samhällskunskap 3100
Programfördjupning300
Engelska 7 eller Entreprenörskap eller Matematik 3b eller Naturkunskap 2 eller Retorik100
Rätten och samhället
100
Sociologi
100
Totalt750

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete100

Totalt

100

Ämne

Poäng

Individuellt val200

Totalt

200

Mer information

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?