Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så används dina skattepengar

Här kan du se hur kommunen använder pengarna som du betalar i skatt. Du kan också läsa om våra intäkter.

Så används dina skattepengar

En stor del av den skatt du betalar via din lön är kommunalskatt. I Karlstad är skatten 21,27 kronor per hundralapp. De pengarna används till den kommunala service som du använder varje dag som invånare. Till exempel skolor, äldreomsorg, idrottsanläggningar, kulturverksamhet och skötsel av gator och parker.

Laddar in Skattekollen...
Laddar...

Intäkter och kostnader

Det är kommunalskatten som är kommunens viktigaste intäkt. Över 80 procent av skatteintäkterna används till skola, vård och omsorg. Personalkostnader står för nära 60 procent av kostnaderna.

I våra diagram kan du se kommunens intäkter och kostnader.

Kommunens intäkter

Här kan du se var kommunens pengar kommer ifrån och hur de används.

Kommunens intäkter - diagram

Ungefär tre fjärdedelar av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter och statsbidrag. En fjärdedel kommer från verksamheternas egna intäkter. Det är till exempel taxor och avgifter, ersättningar, hyror och arrenden.

Fördelning av kostnader

Så här används de pengar du betalar in i skatt. Cirka 80 procent till skola, vård och omsorg. Ungefär lika stora delar går till undervisning som till vård och omsorg. 

Fördelning av kommunens kostnader - diagram

Så här fördelas kostnaderna:

  • Utbildning 27 procent
  • Förskola och fritidshem 14 procent
  • Äldreomsorg 18 procent
  • Övrig vård och omsorg 21 procent
  • Gator, trafik och utemiljö 9 procent
  • Kultur och fritid 6 procent
  • Övrig verksamhet 4 procent
  • Politisk verksamhet 1 procent

Det kostar servicen till dig och andra Karlstadsbor

Skola, vård och omsorg är kärnverksamheter i kommunen. De betalas till allra största delen med skattepengar. Exempelvis täcker avgifter som föräldrar betalar för förskoleplats bara en liten del av den totala kostnaden.

Så mycket kostar en plats, elev eller insats i genomsnitt

Verksamhet

Kronor per år

Förskola

146 000

föräldraavgift

11 000

Fritidshem

32 000

föräldraavgift

7 000

Grundskola

106 000

Gymnasieskola

89 000

Hemtjänst

116 500

vårdavgift

25 100

Äldreboende

765 000

avgift inklusive hyra

85 000

Kostnader och avgifter kan variera

Tänk på att beloppen ovan visar ett genomsnitt. Kostnaden för en enskild persons hemtjänst beror på hur mycket hjälp personen får. Kostnaden för en gymnasieelev skiljer sig åt mellan olika program.

Föräldraavgiften per barn i förskola och fritidshem varierar. Den blir högre om du har ett barn och lägre om du har flera barn som har plats. Som mest kan du få betala 17 740 kronor (1 478 kronor per månad). Det är om du har ett barn placerat i förskola och en familjeinkomst på minst 49 000 kronor i månaden.

Sidan uppdaterad: 2024-06-25

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida