Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Platsvarumärket

Karlstads varumärkes syfte är att skapa en enhetlig bild i marknadsföringen av Karlstadsregionen. Det får användas av aktörer som marknadsför regionen mot besökare, näringsliv och andra målgrupper.

fyra bilder med glada färger som visar en grafisk profil

Platsen Karlstads varumärkeslöfte är ”Varmt välkommen”. Likt Eva-Lisa Holtz, även känd som Sola i Karlstad, vill vi att våra gäster, nya invånare och företag ska trivas och må bra.

Varumärket är allt det som vi förknippas med – känslor och associationer. Varumärkesplattformen tydliggör de egenskaper och värden som vi vill att omvärlden ska förknippa platsen Karlstad med.

Läs mer om varumärket, ladda ner logotyper, bilder och filmer på karlstad.se/platsvarumarke

Ansvarig för Karlstads varumärke

Linda Olsson, kommunikationsstrateg, Karlstads kommun
E-post: linda.olsson@karlstad.se
Telefon: 054-540 10 23

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida