Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kunskap och statistik

Besöksnäringen är en komplex verksamhet som förgrenar sig över flera olika branscher. Omvärldens ständiga förändringar ställer höga krav på samarbete och nytänkande. Hitta praktiska tips för din verksamhetsutveckling och få förståelse för hur Karlstadsregionen jobbar.

en man och kvinna som fikar på uteservering

Värmlands besöksnäringsstrategi 2023-2030 samt handlingsplaner

Den värmländska besöksnäringsstrategin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. blev klar 2023 och är ett verktyg för att vägleda besöksnäringen i arbetet för ett mer attraktivt och hållbart Värmland. Strategin sträcker sig fram till 2030 och har tagits fram tillsammans med ett 80-tal representanter från olika offentliga organ i samhället.

Och med stöd i besöksnäringsstrategin arbetade Visit Värmland ekonomisk förening fram handlingsplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom fem huvudområden som har flera aktiviteter knutna till sig. De fem områdena är Enklare företagande, Jobb och kompetens, Innovation och kunskap, Tillgänglighet samt Marknadsföring.

Hållbar destinationsutveckling

Karlstads kommun vill vara en destination som håller över en längre tid. För att lyckas med detta behöver vi jobba tillsammans både inom kommunen och med besöksnäringen. Läs mer om hur Karlstads kommun jobbar för att vara en hållbar destination Pdf, 9.2 MB, öppnas i nytt fönster..

Visit Karlstads rapporter

Här kan du läsa våra rapporter från våra olika ansvarsområden om vad vi har fokuserat på samt olika utmaningar och prioriteringar.

Rapporter från 2023

Under mars 2024 kommer vi publicera rapporter om Möten samt Gästundersökningar här.

Rapport om Möten och evenemang i Karlstad 2023 Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare rapporter

Privatresenärer 2022 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Gästundersökningar och besökare 2022 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Möten 2022 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Båtbuss 2022 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Evenemang 2022 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Årlig statistik

På Tillväxtverket kan du ta del av statistik om turism och besöksnäring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Exempelvis boende och inkvartering, inkommande besökare, ekonomi samt internationell statistik.

Visit Värmlands verktygslådor

Visit Värmland Corporate har flera olika verktygslådor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för dig som tar emot och får gäster att trivas. Marknadsplaner, inspiration för innovation och ekonomiska stödmöjligheter är bara några exempel.

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida