Sundsta-Älvkullegymnasiet

Vårt bibliotek

Verksamhetsbild Sundsta-Älvkullegymmnasiet
Biblioteket Älvkullen fick utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2019 och 2020. Bibliotekets arbete kännetecknas av kvalitetsarbete som syftar till skolutveckling och en högre måluppfyllelse hos eleverna.

Sundsta-Älvkullegymnasiets har ett välsorterat bibliotek som ger service till elever och personal på skolan. 

För dig som är elev på skolan hjälper vi till med lån, informationssökning och skoluppgifter. Utöver böcker lånar vi gärna ut filmer, laddare, hörlurar, mikrofoner och annat som du kan ha nytta av.

Vi har samlat en massa bra databaser och länkar för informationssökning som du hittar på gymnasiebibliotekens gemensamma sida.

Databaser och länkar för informationssökning

Några av de saker som händer under året

  • Introduktion för åk 1
  • Informationssökning i samband med kursavsnitt i olika ämnen
  • Källkritik på nätet i olika nyhetsmedier
  • Läsvecka för åk 1
  • Skrivartävling 
  • Författarbesök
  • Bokprat för åk 1 inför läsveckan
  • Temautställningar
  • Introduktion till sök- och källkritik på internet

Du är alltid välkommen att fråga oss om det är något du behöver hjälp med.

Bibliotek i världsklass

Biblioteket Älvkullen har fått utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass" i två år i rad, 2019 och 2020. Bibliotekets arbete kännetecknas av kvalitetsarbete som syftar till skolutveckling och en högre måluppfyllelse hos eleverna.  

Arbetsplan för år 2020/2021

Under läsåret kommer bibliotekarierna att arbeta aktivt mot ämnes- och arbetslagslag för att nå en så bred förankring i skolans verksamhet som möjligt. Målet är att öka samarbetet med skolledning, lärare och elever.

Tillsammans med skolledning och lärare ska ett utvecklingsarbete ske med målet att få utmärkelsen Bibliotek i världsklass 2021.

Arbetsplan biblioteket SÄG 2020-2021.pdf

Uppdaterad den