Budget och mål för Karlstads kommun

Kommunfullmäktige bestämmer hur kommunens pengar ska fördelas

Kommunfullmäktige tar budgetbeslut i juni varje år och fördelar då kommunens resurser på de olika verksamheterna. Det är det viktigaste ärendet de har. De ska se till att kommunen använder pengarna på ett sätt som ger Karlstadsborna så bra service som möjligt.

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det handlar inte bara om att få helheten att gå ihop ekonomiskt för en kommun. Det är minst lika viktigt att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför sina uppdrag enligt de ekonomiska ramarna och politikernas beslut.

Syftet med kommunens verksamhet är inte att göra vinst på skatteintäkterna, utan att se till att kommunen ger medborgarna så bra service som möjligt.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer den ekonomiska ramen och vilka åtaganden varje nämnd ska ha. Beslutet grundar de på skatteintäkterna och målen i kommunens strategiska plan.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den