Budget och mål för Karlstads kommun

Kommunfullmäktige bestämmer hur kommunens pengar ska fördelas

Kommunfullmäktige tar beslut om budget i juni varje år och fördelar då kommunens resurser på de olika verksamheterna inför kommande år. Budgeten är det viktigaste politiska styrmedlet. De ska se till att kommunen använder pengarna på ett sätt som ger Karlstadsborna så bra service som möjligt.

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det handlar inte bara om att få helheten att gå ihop ekonomiskt för en kommun. Det är minst lika viktigt att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför sina uppdrag enligt de ekonomiska ramarna och politikernas beslut.

Syftet med kommunens verksamhet är inte att göra vinst på skatteintäkterna, utan att se till att kommunen ger medborgarna så bra service som möjligt.

Uppdaterad den