Omsorg och hjälp

Akut hjälp - socialjouren

Stöd och hjälp på kvällar och helger

Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

Socialjourens tider

Söndag – torsdag 16.30-00.00.

Fredag – lördag 16.00-01.30.

Utökade tider jul och nyår

Julafton fredag 24 december 08.00 – 01.30.

Nyårsafton fredag 31 december 08.00. – 01.30

Kontakta socialjouren

Telefonnummer 054-540 50 54, 054-540 54 14. Faxnummer, 054-10 05 42.

För att kontakta socialjouren vid akuta ärenden på andra tider än de ovan, ring 112.

Vid akuta händelser under dagtid som rör barn och unga 0-18 år, så vänder du dig till Familjeavdelningens reception. Tel: 054-540 50 20. Öppettider: Kl 9-12, 13-16. Besöksadress: Våxnäsgatan 10.

Uppdaterad den