Anhörigstöd och avlastning

Kontakta oss

Vi är flera anhörigkonsulenter inom anhörigstödet i Karlstad. Du kanske har funderingar eller behöver prata med någon om din situation? Då kan du med förtroende vända dig direkt till någon av oss.

Anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Carin Wallman, besöks på Rosenbadsgatan 2
054-540 55 14 
carin.wallman@karlstad.se

Anette Pettersson, besöks på Rosenbadsgatan 2
054-540 14 16
anette.pettersson@karlstad.se

Anhöriga till äldre, långvarigt sjuka samt personer med demenssjukdom

Marie Åsenius, besöks på Rosenbadsgatan 2
054-540 55 16
marie.asenius@karlstad.se 

Angelica Lyckesol, besöks på Rosenbadsgatan 2
054-054 57 98
angelica.lyckesol@karlstad.se

Tove Attemalm, besöks på Rosenbadsgatan 2
054-540 54 88
tove.attemalm@karlstad.se

Anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning

Tidsbeställning, telefonvägledning och samtal för anhöriga fredagar kl. 07.00-14.00, eller via e-post. Samtal på plats måndag - torsdag kl: 09.00-15.00 efter tidsbeställning.                        

Maria Schnelzer, besöks på Tingvallagatan 11
070-001 62 62                                                                 
maria.schnelzer@karlstad.se

Anhöriga till personer med problematiskt bruk av alkohol/droger eller spel om pengar  

Anna-Lena Larsson Terp, besöks på Västra Torggatan 18
054-540 84 82
anna-lena.larsson.terp@karlstad.se

Karin Swensån, besöks på Västra Torggatan 18
054-540 52 08
karin.swensan@karlstad.se

Uppdaterad den