Anhörigstöd och avlastning

Kontakta oss

Vi är flera anhörigkonsulenter inom anhörigstödet i Karlstad. Du kanske har funderingar eller behöver prata med någon om din situation? Då kan du med förtroende vända dig direkt till någon av oss.

Vem är du anhörig till?

Uppdaterad den