Anhörigstöd och avlastning

Kontakta oss

Vi är flera anhörigkonsulenter inom anhörigstödet i Karlstad. Du kanske har funderingar eller behöver prata med någon om din situation? Då kan du med förtroende vända dig direkt till någon av oss.

Anhöriga till äldre och/eller långvarigt sjuka

Tove Attemalm, besöks på Rosenbadsgatan 2
054-540 54 88
tove.attemalm@karlstad.se

Anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Carin Wallman, besöks på Rosenbadsgatan 2
054-540 55 14
carin.wallman@karlstad.se

Anette Pettersson, besöks på Rosenbadsgatan 2
054-540 14 16
anette.pettersson@karlstad.se

Anhöriga till personer med demenssjukdom

Marie Åsenius, besöks på Rosenbadsgatan 2
054-540 55 16
marie.asenius@karlstad.se 

Anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning 

Maria Schnelzer, besöks på Tingvallagatan 11
054-540 52 21                                                                 
maria.schnelzer@karlstad.se

Anhöriga till personer med problematiskt bruk av alkohol/droger eller spel om pengar  

Anna-Lena Larsson Terp, besöks på Västra Torggatan 18
054-540 84 82
anna-lena.larsson.terp@karlstad.se

Karin Swensån, besöks på Västra Torggatan 18
054-540 52 08
karin.swensan@karlstad.se

Uppdaterad den