Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Mosarens badplats

Mosarens badplats har en sandstrand och är omgiven av tallskog och sandmarker.

Simskola
En skog och två små röda byggnader vid en sandstrand blandat med gräsmark.
Badtemperatur: 16,7 °C Ikon för badtemperatur

Naturskönt område

Mosaren ligger i Ölmhult, 38 kilometer nordost om Karlstad, mellan Väse och Molkom. Mosaren är en liten sjö som ligger inbäddad i tallskog omgiven av sandmarker. Badplatsen ligger i södra delen, här finns en sandstrand och brygga.

Badvattenkvalitet

Under sommaren kontrollerar Karlstads kommun badvattnets kvalitet på ett flertal badplatser inom kommunen. Ta del av resultatet på Hav- och vattenmyndighetens webbplats.

Till Havs- och vattenmyndighetens webb

Hitta hit

Följ E18 österut från Karlstad mot Stockholm. Sväng av vid Väsemotet efter cirka 22 kilometer och fortsätt på väg 240 norrut mot Hagfors. Följ skylt mot Hagfors, Molkom, Väse kyrka. Efter 300 meter sväng vänster och fortsätt in på Storgatan (väg 240). Efter 700 meter sväng av väg 240 åt höger. Efter 2,3 kilometer sväng höger i T-korsning. Fortsätt på den vägen i cirka 13 kilometer, förbi bland annat Långmyren, Ölmskog, Dalbäcken och Mossbäcken. Sväng sedan höger mot Mosaren i cirka 300 meter.

Vägbeskrivning