Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Badplatser

I Karlstads kommun har vi 19 kommunala badplatser. På den här sidan kan du kan du se badvattentemperaturen på varje badplats i realtid och filtrera fram badplatsen som passar dina önskemål.

Skötsel av badplatser

Skötsel av badplatserna pågår mellan 15 maj till 15 september.

Att tänka på

Närheten till vatten så centralt i Karlstad är fantastiskt men Klarälven är ingen offentlig badplats och vi är rädda om dig. Doppa gärna fötterna men var försiktig - vattenströmmarna är starka.

Vi avråder från att bada i älven och vill uppmärksamma dig på de risker som det för med sig.

  • Vattenströmmarna är starka och varierar utmed älvfåran
  • Vattendjup och bottendjup kan variera från dag till dag
  • Flytande bråte, stockar och avfall kan komma flytande i vattnet eller ligga på bottnen
  • Båttrafik kan passera
  • Förbud råder mot hopp och dykning från broar och bryggan vid Sandgrundsparken
  • Kommunen genomför inte någon mätning av badvattenkvalitén i älven

Hundar får bada överallt inom Karlstads kommun utom på våra kommunala badplatser samt inhägnade områden för kommunens bassängbad. Det finns 20 kommunala badplatser, du hittar badplatserna längre ned på denna sida.

Så alla platser där du kommer ner till vatten som inte är en anordnad badplats är alltså tillgängliga för hundar.

Vi har inga iordninggjorda platser för hundbad i Karlstads kommun.

Förbudet att bada med hund på de kommunala badplatserna gäller under sommarsäsongen 1 juni till 31 augusti.

Sök och filtrera

Filtrera

Urvalet visar 0 träffar

Din sökning matchade inte någon sida