Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

CSN

På Karlstads gymnasieskolor hanterar vi CSN-reglerna på följande sätt.

Vid skolförlagd undervisning:

Elev rapporteras till CSN om hens olovliga frånvaro överstiger fyra timmar vid minst två (2) tillfällen under en 30 dagars period.

Detta innebär att:

om eleven är olovligt frånvarande fyra (4) timmar en dag kommer bidraget att utebli om eleven är frånvarande vid ytterligare ett tillfälle under perioden.

Om eleven är olovligt frånvarande tre (3) timmar vid tre olika tillfällen så kommer bidraget att utebli först vid ytterligare ett frånvarotillfälle.

Enstaka sena ankomster räknas inte som olovlig frånvaro. Vid upprepade sena ankomster räknas tiden som olovlig frånvaro.

Information om skolk Länk till annan webbplats.

Bidrag för gymnasiestudier. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida