Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Registrera din verksamhets kemikalieförteckning

Vi jobbar för att minimera utsläpp av miljöfarliga ämnen till våra reningsverk. För att säkra kvaliteten på det slam som uppstår vid reningen av avloppsvatten, behöver Karlstads kommun ha uppgifter om vilka kemiska ämnen som släpps till avloppsvattnet. Registrera därför din verksamhets kemikalieförteckning.

Registrera kemikalieförteckningen via e-tjänst

Du registrerar kemikalieförteckningen för din verksamhet via kommunens e-tjänst. Det är endast de rester av de kemiska produkter som släpps till det avloppet som ska registreras. Rester som hamnar i produkter eller luft ska inte registreras. Säkerhetsdatablad (SDB) ska bifogas i registreringen.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Vem ska registrera sin kemikalieförteckning?

Alla anslutna verksamheter med betydande utsläpp av kemikalierester ska göra en inventering av de kemikalier som släpps till avloppet. Det gäller alla A- och B-verksamheter samt prioriterade C- och U-verksamheter, till exempel fordonstvättar, laboratorier, verkstäder, ytbehandlande verksamheter och tvätterier med vattentvätt. De berörda verksamheterna kan vara anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet, men också till enskilda avloppsanläggningar.

Tips på vad du ska tänka på inför registreringen

 • Ställ fram alla kemiska produkter som används i verksamheten.
 • Sortera ut de som på något sätt hamnar i avlopp. Det räknas som att produkter går till avlopp om produkten hamnar på till exempel trasor, svampar eller kläder som tvättas eller sköljs av.
 • Finns det kemiska produkter i olika delar eller rum av verksamheten så kan det vara lättare att ta varje enskild del för sig.
 • Innan du registrerar dina produkter i vår e-tjänst är det bra att vara förberedd med den information som kommer efterfrågas för varje produkt:
  - Produktens namn
  - Produktens tillverkare
  - Uppskattad förbrukning under ett år, i valfri enhet (liter, kilo, förpackning med mera.)
  - Produktens säkerhetsdatablad (SDB), ska bifogas för varje produkt som registreras.

Vad är slam?

Slam är en restprodukt från reningen av avloppsvatten i kommunens reningsverk. Slam från kommunens alla nio reningsverk och enskilda brunnar kommer till Sjöstadsverket som är kommunens största reningsverk. Slammet innehåller många näringsämnen och används därför som gödsel på åkermark, för att föra tillbaka fosfor till åkrarna. Slammet från Sjöstadsverket är certifierat enligt kvalitetssäkringssystemet REVAQ sedan 2008.

Kontakt

Om du har frågor, hör gärna av dig till oss på telefonnummer 054-540 00 00 eller mejla teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida