Miljö och energi

Kemikalier och plast

Illustration av plastförpackningar.
Bild från Shutterstock.

Våra hem är fulla av kemikalier och de flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara plastprodukter, disk- och tvättmedel, bekämpningsmedel, rengöringsmedel, bil- och båtvårdsprodukter, färger och så vidare.

Har du frågor om akuta kemiska risker och är i behov av rådgivning kan du kontakta Giftinformationscentralen.

Till Giftinformationscentralens webbplats

Uppdaterad den