Kemikalier och plast

Så här arbetar Karlstads kommun med kemikalier och plast

bild på rengöringsmedel i hemmet
rengöringsmedel

Ett övergripande mål i Karlstads kommuns strategisk plan är att Karlstadsborna och miljön inte ska påverkas negativt av skadliga ämnen. En kemikaliehandlingsplan har tagits fram för åtgärder som ska genomföras mellan åren 2019-2025.

Fossilfri kommun

För att bidra till att nå de globala klimatmålen ska Karlstad arbeta för att inom några årtionden bli en fossilfri kommun. En del i det arbetet är minimera användningen av fossila engångs- och plastprodukter, påverka och förbättra sorteringen av olika plastmaterial och aktivt arbeta med att ersätta fossila material till biobaserade produkter.

Kemikaliehandlingsplan

Åtgärderna i kemikaliehandlingsplanen har delats upp i sju områden:

  • Samverka inom koncernen genom ett gemensamt nätverk med en samordnare som leder arbetet.
  • Genomföra informationssatser för att öka medvetenheten om kemikalier och stimulera till handling.
  • Fasa ut och byta ut farliga kemikalier i koncernens verksamheter och ta fram riktlinjer för hanteringen av kemikalier.
  • Ställa kemikaliekrav i upphandling och erbjuda kompetensutveckling inom kemikalieområdet för alla som gör inköp i koncernen.
  • Kartlägga användningen av plastprodukter i koncernen och utreda vilka material som kan användas istället, samt ta fram riktlinjer för konstgräsplaner för att minska spridningen av mikroplaster.
  • Utveckla tillsynen av kemikalier i verksamheter som innebär risker för människors hälsa och miljön.
  • Ställa kemikaliekrav vid ny- och ombyggnation.

Läs kemikaliehandlingsplan 2019-2025 i sin helhet här

Projekt för att minska plasten i kommunen

Under 2018-2020 drev kommunen projektet Koll på plasten, med syfte att minska den fossila plasten inom kommunen. I projektet tog kommunen bland annat fram checklistor  och guider för att hjälpa andra organisationer att minska sin plastanvädning.

Till guider och checklistor

Föreläsningar om minskad plastanvändning

Här hittar du projektet Koll på plastens slutrapport: 

Slutrapport Koll på plasten.pdf

Uppdaterad den