Visit Karlstad

Kunskap och statistik

Flygbild med Klarälven, Sundsta och del av Karlstad CCC.

Besöksnäringen är viktig på så många sätt, den skapar inte bara arbetstillfällen den bidrar också till att Karlstad blir en bättre och roligare plats att bo på. Men det är en komplex verksamhet som förgrenar sig över flera olika branscher. Omvärldens ständiga förändringar skapar också helt nya förutsättningar och ställer höga krav på samarbete och nytänkande.

För att skapa förutsättningar för en gemensam grund finns här information som vi tror du kan ha nytta av. Du kan både ta del av hur vi jobbar och få information om de gäster som besöker oss. 

Karlstads turismstrategiska plan

Karlstadsregionens fem kommuner (Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil) har tillsammans tagit fram en turismstrategisk plan med den gemensamma visionen att Karlstadsregionen ska vara Sveriges mest gästvänliga region och resans mål året om. Planen antogs politiskt i samtliga kommuner 2017 och är ett levande dokument som uppdateras årligen. 

Läs mer här: Karlstads turismstrategiska plan

Hållbar destinationsutveckling

Karlstads kommun vill vara en destination som håller över en längre tid. För att lyckas med detta behöver vi jobba tillsammans både inom kommunen och med besöksnäringen.

Läs mer om hur Karlstads kommun jobbar för att vara en hållbar destination här: Hållbar destinationsutveckling

Årlig statistik

På Tillväxtverket kan du ta del av statistik om turism och besöksnäring. Exempelvis boende och inkvartering, inkommande besökare, ekonomi samt internationell statistik. 

Läs mer om turismstatistik här: tillvaxtverket.se/statistik/turism

Uppdaterad den