Sjukvård och tandvård

Rehabilitering och habilitering

En funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder kan påverka dina möjligheter att utföra dagliga aktiviteter.

Så här gör du för att anmäla behov av rehabilitering och habilitering

Kontakta kommunens arbetsterapeut och/eller fysioterapeut/sjukgymnast genom att ringa 054-540 00 00. Arbetsterapeut och/eller fysioterapeut/sjukgymnast kan göra hembesök för en bedömning av dina behov.

Ibland kan bedömning leda till utprovning av hjälpmedel.

Om du behöver ansöka om bostadsanpassning kan arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast vara ett stöd.

Vad är rehabilitering i hemmet?

Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand, eller med hjälp av anhöriga och behöver rehabilitering under en längre period, kan du få den i hemmet. Det är dina behov som avgör om du ska få rehabiliteringen i hemmet.

Du kanske har svårigheter att klara:

 • Dusch och toalettbesök
 • Påklädning
 • Förflyttning
 • Matlagning 
 • Att ta dig ut på egen hand
 • Andra dagliga göromål

Stöd vi kan erbjuda är:

 • Råd och tips
 • Träning i dagliga aktiviteter
 • Fysisk träning
 • Översyn av hemmiljön
 • Viss smärtbehandling

Avgifter för rehabilitering och habilitering

För besök av arbetsterapeut eller fysioterapeut behöver du betala en månadskostnad. Avgiften är knuten till det kommunala högkostnadsskyddet, därför kan du aldrig betala mer än månadskostnaden.

Hur fungerar rehabilitering och habilitering?

 • Rehabilitering innebär att man tränar upp olika funktioner och förmågor efter en skada eller sjukdom.
 • Habilitering innebär att man tränar för att bibehålla eller förbättra en medfödd skada eller sjukdom.

Var kan jag få rehabilitering eller habilitering?

 • sjukhus,
 • mottagning,
 • speciella träningsenheter,
 • hemma.

Ibland kan man behöva speciella träningsprogram eller hjälpmedel för att få en så bra rehabilitering eller habilitering som möjligt.

Region Värmland ansvarar för: 

 • Akut och specifik behandling och rehabilitering/habilitering på sjukhus, mottagning, poliklinik och dagrehabilitering.

Det är Regionen som har huvudansvaret för barnhabiliteringen och vuxenhabiliteringen.

Kommunen ansvarar för:

 • hemrehabilitering och habilitering i hemmet. 

Hemrehabilitering innebär att du får bedömning, behandling, träning och hjälpmedel så att din vardag fungerar så bra som möjligt. Hemrehabilitering utförs av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, rehabassistent eller omvårdnadspersonal.

Uppdaterad den