Tingvallagymnasiet

Hjälp med studierna

Två elever som studerar vid sina datorer

Som elev på Tingvallagymnasiet ska du alltid känna att du kan få hjälp med dina studier oavsett vilket program du valt att gå på!

Känner du att du behöver lite mer stöd eller vill nå längre? Vi hjälper dig gärna!

 Vi vänder oss till dig som känner att du inte riktigt hänger med i den ordinarie undervisningen, men även dig som av olika orsaker inte har fullständiga betyg i dina kurser eller till dig som vill nå högre betyg.

Det kan också vara så att du kommit efter i någon kurs beroende på sjukdom eller så. Vi hjälper dig att komma ikapp igen!

Kursupplägget skapas tillsammans med din ordinarie lärare eller med någon annan lärare som har det ämnet. 

Schemalagda lektioner

Grunden för studier på Tingvallagymnasiet är att du går på din ordinarie undervisning.

Handledning onsdagar kl.14:30-15:30

Behöver du extra förklaringar, hjälp att arbeta med en uppgift eller träna extra i en kurs så finns handledningstiden. Alla undervisande lärare i respektive kurs samt speciallärarna finns tillgängliga för handledning.

Drop- in stöd hos speciallärare

Vi har tre legitimerade speciallärare som ger stöd på olika tider under veckan. För det krävs ingen anmälan, utan du går till den sal drop-in stödet är i.

Dan Henriksson sal AN 122 

Måndag: 15:30-17:00
Tisdag: 15:00-17:00
Onsdag:10:30-11:30 samt handledningstid 14:30-15:30
Torsdag 08:15-09:30 samt 14:00-15:00

Karolina Åkerlund sal AN 108 

Tisdag: 13:00-16:30
Onsdag: Handledning i Studiecenter mellan 14:30-15:30
Torsdag: 08:30-10:00

Britt-Inger Johansson sal GL 211 

Måndag: 08:30-10:00 samt  13:30-15:30
Onsdag: 13:00-14:30 samt handledningstid 14:30-15:30
Fredag: 10:00-11:30

Övrigt pedagogiskt stöd:

Tingvallagymnasiet har också resurslärarstöd i matematik gr, Ma 1a, Ma 1b, Ma 2b samt Företagsekonomi i Fek1 och Fek 2

Mohammed Ahmed  sal AN 318
Måndag: 10:00-11:00
Onsdag: 14:30-15:30
Torsdag: 10:00-11:00


Specialpedagoger:
Pia Karlsson GL 168 och  Åsa Isaksson i GL 161

Känner du att ovanstående stöd inte hjälpt och har ytterligare behov av stödstruktur och strategier kan du boka en tid hos specialpedagog.
Specialpedagog kan också utreda om ytterligare stöd ska sättas in.


  • Lovskolor via Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt rätt till prövningar.
  • Återläsningsdagar i schemat, cirka 2 gånger per termin.
  • Studiecenter-matematikstöd tisdag och torsdagar 17:00-20:00

    Studiecenter

    Hit kan du också vända dig om du vill ha stöd i matematik under kvällstid.
     Läs mer om Studiecenter här.

 

Lovskola

Anmälan och information om lovskolan hittar du här.

Prövning

Saknar du något betyg eller har du fått betyget F kan du göra en prövning av hela kursen.  

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid prövningar.

Personal

Dan Henriksson, behörig speciallärare engelska/svenska, telefon 070 5096060
Karolina Åkerlund, behörig speciallärare matematik, telefon 070 3771213
Britt-Inger Johansson, behörig speciallärare i svenska, svenska som andraspråk och matematik, telefon 0702405774

Kontakta oss.

Uppdaterad den