Tingvallagymnasiet

Hjälp med studierna

Som elev på Tingvallagymnasiet ska du alltid känna att du kan få hjälp med dina studier oavsett vilket program du valt att gå på!

Känner du att du behöver lite mer stöd eller vill nå längre? Vi hjälper dig gärna!

 Vi vänder oss till dig som känner att du inte riktigt hänger med i den ordinarie undervisningen, men även dig som av olika orsaker inte har fullständiga betyg i dina kurser eller till dig som vill nå högre betyg.

Det kan också vara så att du kommit efter i någon kurs beroende på sjukdom eller så. Vi hjälper dig att komma ikapp igen!

Kursupplägget skapas tillsammans med din ordinarie lärare eller med någon annan lärare som har det ämnet. 

Schemalagda lektioner

Grunden för studier på Tingvallagymnasiet är att du går på din ordinarie undervisning.

Handledning onsdagar kl.14:30-15:30

Behöver du extra förklaring, hjälp att arbeta med en uppgift eller träna extra i en kurs så finns handledningstiden. Alla undervisande lärare i respektive kurs samt speciallärarna finns tillgängliga för handledning.

Drop- in stöd hos speciallärare

Är man i behov av stöd förutom ordinarie lektioner och handledning kan man gå på drop- in stöd hos speciallärare. För det krävs ingen anmälan, utan du går bara till den sal drop-in stödet är i. Lärare kan uppdatera sig om elevers nyttjande av stödet genom kontakt med speciallärare.

De har öppet för drop-in följande tider: 

Dan Henriksson sal AN122  (svenska, engelska)

Måndag:08:00-10:00 samt 13.30-16.00
Onsdag: 10:00-11:30 samt 14:30-15:30
Torsdag: 08:00-09:00
Fredag: 09:30-11:30

Karolina Åkerlund sal AN108 (matematik)

Tisdag: 13:00-16:30
Onsdag: Handledning i Studiecenter mellan 14:30-15:30
Torsdag: 08:30-10:00

Britt-Inger Johansson sal GL211 (svenska, svenska som andra språk och matematik)

Tisdag:08:30-10:00
Torsdag:10:30-12:00
Fredag:11:00-12:00

Tillfälliga avvikelser i dessa tider sätter respektive speciallärare upp på dörren till salen så håll koll där!

  • Lovskolor via Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
  • Återläsningsdagar i schemat, cirka 2 gånger per termin.
  • Studiecenter-matematikstöd tisdag och torsdagar 17:00-20:00

Drop- in tid hos specialpedagog i GL 146 tisdagar kl.10:00-11:00

Känner du att ovanstående stöd inte hjälpt och har ytterligare behov av stöd i struktur och planering kan du gå på drop- in tid hos specialpedagog. Specialpedagog kan också utreda om ytterligare stöd ska sättas in.

Studiecenter

Hit kan du också vända dig om du vill ha stöd i matematik under kvällstid och lördagar. Läs mer om Studiecenter här.

Lovskola

 Anmälan och information om lovskolan hittar du här.

Prövning

Saknar du något betyg eller har du fått betyget F kan du göra en prövning av hela kursen.  

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid prövningar.

Personal

Dan Henriksson, behörig speciallärare engelska/svenska, telefon 070 5096060
Karolina Åkerlund, behörig speciallärare matematik, telefon 070 3771213
Britt-Inger Johansson, behörig speciallärare i svenska, svenska som andraspråk och matematik, telefon 0702405774

Kontakta oss.

Uppdaterad den