Snö- och halkbekämpning

Halkbekämpning

Halkbekämpning av en gata med kommunens saltspridare som har fått namnet Darth Vader.
Kommunens saltspridare med smeknamnet Darth Vader.

I Karlstads kommun använder vi sopsaltning på de prioriterade cykelstråken. På övriga cykel- och gångvägar och gator gäller grus. Bilvägarna sprutar vi med en saltblandning för att minska halkan.

I vilken ordning halkbekämpar kommunen?

I Karlstads kommun finns en planering för halkbekämpningen och vi arbetar i den här ordningen:

  1. De prioriterade gång- och cykelvägarna, större leder och busslinjenätet.
  2. Övriga gång- och cykelvägar.
  3. Vägar och gator i bostadsområden och enskilda vägar.

Egentillverkad saltblandning

Den saltblandning som vi använder oss av, Karlstadslaken, togs fram av vår medarbetare Tomas Stomberg. Blandningen tål lägre temperaturen än vanliga saltblandningar och är därför mer effektiv och skonsammare mot miljön.

Här kan du läsa mer om Karlstadslaken och hur den fungerar 

Karlstadslaken English translation

Sopsaltning på prioriterade cykelstråk

De prioriterade cykelstråken är de fem mesta använda cykellederna in till centrala Karlstad: Hagalund – centrum, Södra Råtorp – centrum, Färjestad – centrum, Kronoparken – centrum och Hammarö – centrum. Här använder vi sopsaltning som halkbekämpningsmetod. Metoden innebär att snö sopas bort istället för att plogas bort och sedan sprids en saltlake, salt blandat med vatten. Saltlaken har låg salthalt som är skonsam mot miljö och djurtassar. 

Är det kallare än -10 grader fungerar inte saltet utan då röjs dessa stråk som övriga gång- och cykelvägar.

Spola av och smörj din cykel

Om du cyklar mycket på vintern är det bra att serva den ordentligt. Det är bra att skölja av cykeln ibland för att få bort grus och salt och minska risken för rost. Det är även bra att smörja kedjan emellanåt.

Här kan du läsa fler tips för vintercykling

Saltlake på bilvägarna

Våra mest trafikerade bilvägar och busslinjer halkbekämpas med saltlake. Anledningen till att vi inte använder grus på dessa vägar är att gruset försvinner snabbt på grund av trafikmängden. Saltlaken löser istället upp halkan och vi jobbar mycket förebyggande innan halkan kommer. Innan snöfall halkbekämpar vi med torrsalt som komplement till saltlake så att snön inte körs fast på vägytan. Vid ett snödjup på fyra centimeter plogas vägarna.

Uppdaterad den