Parker och lek

Riktlinjer för stadsodling på kommunal mark

Lila blomma med blå himmel i bakgrunden
Blomma

Om du är intresserad av att odla, kom med ett förslag till Karlstads kommun. Vi gör en bedömning av platsen. Om platsen är möjlig för odling så tecknas ett skötselavtal med din odlarförening eller organisation.

Kommunens och odlarföreningens ansvar

Både kommunen och odlarföreningen har sina egna ansvarsområden när det gäller odling på allmän plats. Kommunens ansvar är att upprätta ett skötselavtal.

Odlarföreningens ansvar för området är att ställa i ordning området, hålla ordning och reda, ta hand om renhållning och bevattningen. Föreningen står även för sanitära faciliteter och att återställa området om eller när verksamheten avvecklas.

Ordningsregler och vad du får odla

Det  är tillåtet att odla på kommunal mark är blommor, kryddor, bär, grönsaker och rotfrukter i form av örtarter eller buskar, inte träd. Dessa odlingar kan se ut på olika sätt men de får inte täckas över med plast och inte inhägnas med låst grind. Det som odlas får inte säljas, men det är tillåtet med skördefest, växtbytardag och liknande evenemang.

Det är förbjudet med trafik utanför allmän gata/väg och användandet av konstgödsel eller andra kemiska bekämpningsmedel är också förbjudet.

Att tänka på

I Sverige finns det lagar och regler för odling på kommunal mark. Bland annat finns det regler för kompostering av trädgårds- och matavfall, sophämtning, nedskräpning, försäljning och kemiska produkter.

Uppdaterad den