Parker och lek

Riktlinjer för stadsodling på kommunal mark

Lila blomma med blå himmel i bbakgrunden
Blomma

Vi har generellt en positiv inställning och uppmuntrar till stadsnära odling i parkmarker. I svensk lag finns det vissa lagar och regler som rör odling på allmän plats. Här kan du kort läsa om vilka riktlinjer som gäller för Karlstads kommun. 

Särskilda riktlinjer för Karlstads kommun

Karlstads kommun har generellt en positiv inställning och uppmuntrar till att stadsnära odling nyttjas i parkmarker. Om du är intresserad av att odla, kom med ett förslag till Karlstads kommun om plats. Vi gör en bedömning om platsen är lämpligt och tecknar sedan ett skötselavtal med din odlarförening eller organisation.

Kommunens och odlarföreningens ansvar

Både kommunen och odlarföreningen har sina egna ansvarsområden när det gäller odling på allmän plats. Kommunens ansvar är att med hjälp av jordprover se till att marken inte är förorenad, upprätta ett skötselavtal och sedan avveckla odlingsområdet om det behövs.

Odlarföreningens ansvar för området är att ställa i ordning området, hålla ordning och reda, ta hand om renhållning och bevattningen. Föreningen står även för sanitära faciliteter så som eventuella toaletter och att återställa området om eller när verksamheten avvecklas.

Ordningsregler och vad du får odla

Det som är tillåtet att odla på allmän plats är blommor, kryddor, bär, grönsaker och rotfrukter i form av örtarter eller buskar, inte träd. Dessa odlingar kan se ut på olika sätt men de får inte täckas över med plast och inte inhägnas med låst grind. Det som odlas får inte säljas, men det är tillåtet med skördefest, växtbytardag och liknande evenemang.

Det är förbjudet med trafik utanför allmän gata/väg och användandet av konstgödsel eller andra kemiska bekämpningsmedel är också förbjudet. En mindre bod för redskap får ställas i anslutning till odlingsområdet.

Lagar och regler att tänka på

I Sverige finns det lagar och regler för odling på allmän plats. Bland annat finns det regler som rör allmän platsmark, kompostering av trädgårds- och matavfall, sophämtning, allmänna toaletter, bod för trädgårdsredskap mm, nedskräpning, försäljning och kemiska produkter. Mer om dessa kan läsas i det bifogade dokumentet.

Riktlinjer för stadsodling

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den