Parker och lek

Parkprogram

Blomstrande träd med vita blommor i park
Träd i park

Karlstads kommun ska ta fram en plan för hur vi ska förbättra kommunens parker. Därför fick Karlstadsborna under sommaren 2019 möjlighet att lämna sina synpunkter på 13 av Karlstads parker. Resultatet ska vara underlag till det parkprogram som kommer styra vilka insatser som ska göras under de närmaste åren.

Just nu inventerar vi parkerna både i Karlstads stadsdelar och i kommunens kransorter. Över 100 parker ingår och fokus ligger på att se över nuläget och utvecklingspotentialen för parkerna, med inriktning på hälsa, miljö och biologisk mångfald. Som en del i inventeringen vill vi få din syn på parkerna.

13 utvalda parker den här omgången

Fokus för den här undersökningen är 13 så kallade stadsdelsparker, större parker eller grönområden som ska kunna nyttjas av en hel stadsdel. Fler parkområden kan omfattas längre fram. Klicka på namnet för att se en karta av var parken ligger.  

Borgmästarholmen, Sandbäcken
Gruvlyckeparken
Gubbholmen, Haga/Norrstrand
Kroppkärrssjön
Kvarnbergsparken
Lorensbergsparken
Norrstrandsparken
Orrholmsparken
Rudsdalen
Rönndungen, Norra Kroppkärr
Sundstaparken
Söderängsparken, Romstad
Våxnäsparken, Klara

470 inlämnade synpunkter

Totalt 470 personer lämnade synpunkter. De flesta parker fick mellan 20 och 40 synpunkter. Flest svar kom det in om Gubbholmen (121 stycken). Det går inte längre att lämna synpunkter.

Nu pågår arbetet med att gå igenom synpunkterna och utreda vad som kan ske med respektive park. Vi vet inte när hela parkprogrammet kommer vara klart. 

Uppdaterad den