Skolmåltid

Specialkost på gymnasieskolorna

Här kan du läsa om hur skolrestaurangerna på de kommunala gymnasieskolorna arbetar med specialkost. 

Behöver du annan mat?

Om du av medicinska skäl inte kan äta den mat som serveras i restaurangen kan du få annan mat. För att du ska kunna få det behöver du lämna in en blankett till skolhälsovården på din skola.

Här hittar du blanketten för ansökan om specialkost. 

Vegetarisk kost och vegankost

Varje dag erbjuder vi en rätt som är lakto-ovo-vegetarisk. Dessutom finns det tillbehör till ordinarie matsedel och en salladsbuffé som alla elver får komplettera sin måltid med.

Prata med skolmåltidspersonalen för att få en näringsrik kost

Den ordinarie skollunchen uppfyller kravet på 30 procent av det dagliga energibehovet. Enligt Livsmedelsverket kan det vara svårt att uppnå det kravet med vegankost. De som äter vegankost bör därför dagligen ha en diskussion med skolmåltidspersonalen och följa de råd som de ger, för att få en så näringsrik kost som möjligt.

Kontakta specialkostansvarig

Behöver du komma i kontakt med någon specialkostansvarig på din skola är du välkommen att kontakta oss via Kontaktcenter.

Berikade produkter och kosttillskott

Skolrestaurangen kommer att använda vissa berikade produkter, exempelvis sojadryck och havreprodukter, för att försöka tillgodose vitaminbehovet. Förutom det behöver vissa vitaminer och mineraler, exempelvis vitamin B12, tas som kosttillskott i hemmet för att garantera en god hälsa.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Uppdaterad den