Skolmåltid

Karlstads kommun deltar i Ett nytt recept för skolmåltider

Karlstad är en av fyra kommuner som i februari 2021 valdes ut att delta i Livsmedelsverkets och Vinnovas projekt "Ett nytt recept för skolmåltider". Projektet ska utveckla framtidens hållbara skolmatssystem för att på ett bättre sätt kunna ta vara på den resurs som skolmåltiden är - i allt från jord till bord.

Arbetet i Karlstad leds av en arbetsgrupp där deltagarna har olika insyn i skolmåltiden och det hållbara arbetet.

Under våren 2021 har arbetsgruppen kartlagt hur området skolmåltider ser ut i Karlstad. Med hjälp av nationella experter och workshops har arbetsgruppen valt ut två fokusområden: måltidsmiljön samt en tjänst där både producent och kund kan sälja och söka efter matvaror.

Karlstads fokusområden

Måltidsmiljön

Hur kan vi skapa en måltidsmiljö där eleven känner sig trygg och inte upplever stress? Karlstads kommun har valt att involvera elever för att få inspel från de som faktiskt äter i skolans restaurang. Genom att ta fram olika förslag på restaurangutformning får elever i en workshop tycka till om förslagen. Utifrån det som framkommer arbetas förslaget om och visas igen för eleverna.

Arbetet med att utforma en trivsam måltidsmiljö syftar till flera olika saker:

  • Eleverna ska vilja gå till skolans restaurang och äta sig mätta.
  • Eleverna ska inte känna stress när de är i restaurangen.
  • Eleverna ska bli medvetna om hållbara val de kan göra kopplat till måltid.

Det förslag som tas fram och som eleverna får vara med och tycka till om kommer att byggas upp som en prototyp. Restaurangmiljön utformas utifrån det förslag som finns och blir en experimentell miljö. Prototypen för den nya måltidsmiljön kommer att byggas upp på Rudsskolan. 

Tjänst för producent och kund

Hur kan samarbete med lokala producenter bidra till ökad hållbarhet? Arbetsgruppen har arbetat fram en idé om att ta fram en tjänst där både kunden (Karlstads kommun) och producenten (exempelvis lokala bönder) både kan söka och erbjuda hållbara råvaror. För att testa idén har tre scenarier arbetats fram och kopplat till varje scenario finns ett flödesschema. Det visar alla steg från det att en råvara efterlyses till att den är tillagad och serverad i skolans restaurang.

Parallellt med arbetet kring hur flödet kan se ut mellan kund och producent arbetar teknikelever med att ta fram ett flödesschema som är kopplad till hur det tekniskt går att lösa.

Mer information

Uppdaterad den