Återbruka och dela

Sola byggåterbruk

Exteriörbild vid Sola byggåterbruk

Renovera eller bygger du nytt och är intresserad av att göra en insats för miljön? Har du överskott av byggmaterial, sådant som är för bra för att slängas eller felbeställningar?

Sola byggåterbruk tar emot och säljer överskott av byggmaterial, vitvaror och annat för inomhus och utomhusmiljö. Vi vänder oss till privatpersoner, fastighetsägare, företag och offentlig sektor.

Sola byggåterbruk är ett komplement till Solareturen och en del av Karlstads kommuns arbete med att uppmuntra till att återvinna och dela. På sikt kommer verksamheten övergå till att drivas som ett arbetskooperativ, ett socialt företag som styrs av dem som arbetar och företagets affärer används för att skapa jobb för dessa och andra som har eller har haft svårt att få arbete

Sola Byggåterbruk är kommunens miljöhjälte 2021

Karlstads kommun uppmärksammar varje år kreativa personer, och arbetsgrupper, som inom den kommunala koncernens förvaltningar och bolag har gjort insatser inom verksamheten som tydligt kopplar till strategisk plans målområde "En miljösmart kommun". 

Kriterier för att bli årets miljöhjälte

Insatsen ska ha genomförts och bidragit extra positivt i arbetet mot bättre måluppfyllelse inom målområdet En miljösmart kommun.

Insatsen ska ha genomförts och bidragit extra positivt i arbetet mot bättre måluppfyllelse inom målområdet En miljösmart kommun.

Priset ska i första hand ges för insatser som är innovativa eller visar stort engagemang.

Motivering till utmärkelsen

Sola Byggåterbruk gör en viktig insats för att minska Karlstadsbornas klimatpåverkan genom att se till att byggmaterial, vitvaror och annat för inomhus- och utomhusmiljö återanvänds. I sin roll som samarbetspartner i olika byggnationsprojekt bidrar Sola Byggåterbruk också till att förverkliga andra aktörers miljömål. Återanvändning av material medför en mycket mindre klimatbelastning än nyproduktion och varje byggvara som återanvänds innebär en vinst för klimatet.

Öppettider

Butiken är öppen tisdag, torsdag och fredag kl. 9.30-15.30. 23/12 stänger vi kl. 12.00.

Kontakt

Telefon: 070-551 04 42. Telefontider är måndag-fredag 8-16.30.

Följ oss på Instagram: solabyggaterbruk

Vägbeskrivning

Sväng in från Rosenborgsgatan och kör mot Sommarro Golfklubb (gamla flygplatsterminalen), följ vägen till höger. Passera intresseskolan och fortsätt på en mindre väg (norrut) tills du kommer in på gamla flygplatsområdet. Vi finns i den första hangarbyggnaden till höger. Gps-adress för att nå golfklubben är Flygfältsvägen 7.

Uppdaterad den