Ekonomi, socialbidrag

Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bilden visar en illustration som visar att många kan vara berättigade till bostadstillägg

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg.

Från januari 2022 ändras beräkningen för bostadstillägget vilket innebär att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen.

Innan du ansöker

Innan du ansöker om bostadstillägg bör du göra en preliminär beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Har du inte möjlighet att göra det kan du ringa kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Länk till Pensionsmyndigheten för att göra en provberäkning om du har rätt till bostadstillägg

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Du ansöker enklast och snabbast på Pensionsmyndighetens webbplats. Vill du använda blankett finns den att ladda ned eller så beställer du en via Pensionsmyndighetens kundservice. Det är viktigt att du fyller i blanketten korrekt och komplett för att undvika lång handläggningstid. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående.

Länk till Pensionsmyndigheten för att göra en ansökan om bostadstillägg

Uppdaterad den