Handikapp, funktionsnedsättning

Boendestöd

Du som fyllt 18 år och har en utvecklingsstörning eller autism/autismliknande tillstånd kan ansöka om att få boendestöd i ditt hem.

Boendestödet är till för att du ska träna på att klara av att sköta ditt hem. Du kanske tycker att det är svårt att till exempel städa, laga mat, diska eller tvätta kläder. Då kan du få besök av boendestödjare som visar dig hur du ska göra.

Du kan också få hjälp med att göra ärenden, som till exempel att tillsammans gå till affären och handla mat.

Kanske tycker du att det blir lättare att göra saker efter att ha fått boendestöd en tid.

Vill du veta mer om boendestöd kan du kontakta kommunens LSS-handläggare. Du når dem via Kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00.

Så här gör du för att ansöka om boendestöd

Om du vill ansöka om boendestöd, ring Kontaktcenter på 054-540 00 00 för att komma i kontakt med LSS-handläggare. Det är du själv eller du tillsammans med din god man/förvaltare som kan ansöka.

För att göra en ansökan fyller du i blanketten Ansökan om boendestöd. Du kan skriva ut ansökningsblanketten eller få den skickad på posten hem till dig.

Ansökan om boendestöd

Blanketten skickar du till:

Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret
651 84 Karlstad

Vad händer sedan?

När din ansökan har kommit in till kommunen gör LSS-handläggaren en utredning. Inom tre månader får du ett beslut där det står om du kommer att få boendestöd (bifall) eller inte (avslag).

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

All information om hur du går tillväga för att överklaga hittar du här.

Det här får du betala

Det kostar inget att få boendestöd.

Uppdaterad den