Båt

Broöppning 2022

Livboj är tillgängligt på en brygga vid vattnet.
Livboj

Under högsäsongen 2022 öppnas Våghusbron på fasta tider. 

Vår 1 april till 29 maj

Under våren har vi inga fasta broöppningstider. Kontakta Securitas för broöppning på telefonnummer 070-298 88 77. 

Fasta tider 2022

Under perioden 30 maj till 4 september 2022 öppnas bron på fasta tider alla dagar i veckan. Utanför gästhamnens öppettider måste du ringa Securitas och meddela att du önskar öppning. Observera att den öppningen endast kan ske enligt de fasta tiderna nedan. Telefonnummer till Securitas och mer information om under vilka perioder detta gäller hittar du längre ner på sidan.

Fasta tider för öppning

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.10, 20.00, 21.30.

30 maj till 26 juni

30 maj till 26 juni är öppettiderna på gästhamnskontoret måndag-fredag 08.00-17.00, lördag och söndag 08.30-19.00. 

Utanför gästhamnens öppettider måste du ringa Securitas och meddela att du önskar öppning. Ring Securitas på telefon 070-298 88 77. Ring gärna i god tid innan.

27 juni till 21 augusti

Perioden 27 juni - 21 augusti öppettiderna i Gästhamnen 06.30 - 21.30 måndag – söndag, under denna period ombesörjer gästhamnskontoret öppningen av Våghusbron.

22 augusti till 4 september

22 augusti till 4 september är öppettiderna på gärthamnskontoret måndag-fredag 08.00-17.00, lördag och söndag 08.30-19.00. 

Utanför gästhamnens öppettider måste du ringa Securitas och meddela att du önskar öppning. Ring Securitas på telefon 070-298 88 77. Ring gärna i god tid innan.

Öppning utanför ordinarie tider

Vid behov av öppning efter ordinarie broöppningstider, klockan 22.00-07.00, kontakta Securitas på telefonnummer 070-298 88 77. 

Till gästhamnens öppettider 

Höst 5 september till 31 oktober

Kontakta Securitas för broöppning på telefonnummer 070-298 88 77. 

Vinter 1 november till 31 mars

Under vintern är Inre hamn stängd. Det sker ingen broöppning. 

Uppdaterad den