Båt

Hamn

Båtar ligger vid brygga en solig dag
Båtar vi brygga

Karlstad är omringat av vatten och här finns ett antal hamnar som Karlstads kommun ansvarar för i egenskap av hamnmyndighet. Besökare som kommer sjövägen söker sig gärna till inre hamn, som sommartid är ett populärt område med flera restauranger och caféer i anslutning till bryggorna.

Gästhamn

Karlstads inre hamn är den hamn som de allra flesta kommer till när de ska besöka Karlstad med båt. Här ligger Karlstads gästhamn där du kan stanna kortare eller längre stund och uppleva staden.

Här kan du läsa mer om Karlstads gästhamn och hur du bokar en plats

Besöksbryggor för fritidsbåt i inre hamn

I inre hamn finns besöksbryggor för dig som vill stanna till och ta en sväng på stan eller äta en bit mat.

Här kan du läsa mer om besöksplatserna i inre hamn

Yrkestrafik, större båtar och skepp

Yrkestrafik, större båtar och skepp får endast lägga till på platser som godkänts av hamnmyndigheten.

Här kan du läsa mer om yrkestrafik och större båtar

Småbåtshamn

I Karlstad kan du hyra båtplats i någon av våra småbåtshamnar.

Här kan du läsa mer om båtplats, båtplatskö och våra småbåtshamnar

Broöppning

Större fartyg är beroende av broöppning för att ta sin in till Inre hamn.

Här kan du läsa mer om broöppning och broöppningstider

Hamnmyndighet

Karlstads kommun är hamnmyndighet i Karlstad. Har du frågor som rör båt, båtliv och hamn, kontakta hamnmyndigheten på telefon 054-540 00 00.

Här kan du läsa mer om Karlstads hamnmyndighet

Verksamheter i hamnen

Är du intresserad av att bedriva verksamhet i hamnen? Kontakta hamnmyndigheten via e-post teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se, så ringer de upp dig.

Dokument och föreskrifter

Dokument och föreskrifter för Karlstad hamnområden hittar du på hamnmyndighetssidan

Uppdaterad den