Renhållning och snöröjning

Snö- och halkbekämpning

En stor plogbil som tar bort snö på gatan i ett villaområde.
Plogbil som snöbekämpar

Här hittar du information om hur Karlstads kommun arbetar med snöröjning och halkbekämpning på våra gator och vägar. 

Karlstads kommun ansvarar för snöröjningen på de flesta vägar i kommunen med undantag för E18, E45, riksväg 61, 62 och 63 som Trafikverket ansvarar för.

Hur går arbetet med vinterväghållning till?

I Karlstads kommun har vi en arbetsledare i beredskap, dygnet runt, perioden 30 oktober - 2 april. Arbetsledarens uppgift är att bevaka väderläget och att sätta in resurser efter hur behoven ser ut.

Vid risk för halka, snöfall eller fortsatt snöfall åker arbetsledaren förutbestämda rutter  för att göra en samlad riskbedömning av väglaget i hela kommunen. Det sker både dag- och nattetid.

Arbetsledaren mäter också gällande snödjup för att avgöra när det är dags att påbörja snöröjning. Till arbetsledarens hjälp finns även en meteorolog som kan kontaktas.

När kommer plogbilen till din väg?

När snöröjningen börjar beror på hur mycket snö det har kommit och det är alltid gång- och cykelvägar som röjs först. Så här prioriterar vi: 

  1. Prioriterade cykelstråk från bostadsområden till Tingvallastan, vid 2 centimeter snö.
  2. Gång- och cykelbanor vid 4 centimeter snö. 
  3. Busslinjenät, trafikleder och större huvudgator, vid 4 centimeter snö. Även Norrstrand, Kvarnberget, Marieberg, Romstad, Viken, Herrhagen och Haga plogas vid 4 cm snö. 
  4. Övriga gator, bostadsområden och enskilda vägar, vid 8 centimeter snö.

På kartan nedanför kan du se vilka gång- och cykelvägar som saltas.

Så här kan du hjälpa till

Det huvudsakliga ansvaret för snöröjning och halkbekämpning ligger på kommunen men det är viktigt att vi alla hjälps åt för att få ett så effektivt och bra vinterunderhåll som möjligt. Fastighetsägare har även ett stort ansvar att skotta och halkbekämpa inom sin fastighet och på den trottoar som ligger i anslutning till fastigheten. Du kan också hjälpa till genom att:

  • Inte blockera vägen eller trottoaren. Tänk på att plogbilarna måste kunna ta sig fram.
  • När du skottar undan snön från din egen tomt och utfart – se till att snön inte hamnar på gatan, trottoaren, vändplats, övergångsställe eller på gång- och cykelväg.
  • Klipp alla grenar som hänger ut över gatan från din tomt. Våra plogbilar behöver en fri höjd på 4,5 meter för att komma fram. Tänk också på att hålla buskar kortklippta om du bor på hörntomt eller har utfart mot gatan.
  • Ha tålamod! Vi kommer till din gata så fort vi kan, men måste ta cykelbanor och större trafikleder först.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för buskar och träd

Läs mer om fastighetsägarens ansvar

Olika metoder för halkbekämpning

Det finns olika metoder för att bekämpa halka och i Karlstads kommun använder vi saltlake och grus. Busslinjenätet och prioriterade cykelstråk saltar vi med saltlake för att minska halkan medan övriga gator, gång- och cykelvägar täcks med grus. Vid riktigt svåra väderleksförhållanden kan vi använda salt på hela gång- och cykelvägnätet.  

Här kan du läsa mer om halkbekämpning

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om snö- och halkbekämpning. Se om du hittar svaret på just din fråga. Om du inte hittar just ditt svar här är du välkommen att höra av dig till vårt Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Här har vi samlat de vanligaste frågor och svar om snö- och halkbekämpning

Felanmälan, frågor och synpunkter

Ifall du har upptäckt något som behöver åtgärdats eller har synpunkter på vinterväghållningen så kan du berätta det för oss i vårt webbformulär. Du kan också nå oss genom vårt Kontaktcenter 054-540 00 00. 

Här kan du lämna din felanmälan eller synpunkt

Om du hittat ett fel som utgör fara eller risk för olycka, ring 054 - 540 65 70. På kvällar och helger kopplas du då till SOS Alarm.

Om det uppstår en skada på din egendom i samband med snöröjning kan du göra en anmälan om det. Vi tar reda på om det har varit snöröjning i ditt område samt när skadan har skett och tar i så fall kontakt med utföraren som åtgärdar skadan eller ersätter skadan ekonomiskt.

Här kan du läsa mer om och anmälan en skada på din egenom som uppstått i samband med snöröjning

Senaste nytt från snöjouren

Här kan du ser var vi är och halkbekämpar eller plogar. Sidan uppdateras fortlöpande vardagar 8-17.

Senaste nytt om vinterväghållningen

Uppdaterad den