Torg och allmänna platser

Food trucks - snabbmatsbilar

Människor handlar mat vid en food truck

Det finns flera platser i Karlstad som kan användas för försäljning av mat från matbilar, så kallade food trucks. Dessa platser är Stora torget och Hagatorget där food trucks tillåts året runt.

Food trucks på torg

Karlstads kommun erbjuder fyra platser för food trucks på Stora torget och en plats på Hagatorget. Vill du ställa din food truck på Stora torget eller Hagatorget behöver du göra en intresseanmälan om torgplats. Gör din intresseanmälan på sidan för torghandel.

Food truck på annan plats

Har du en egen idé om var du skulle vilja ställa en food truck? Kontakta oss på teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se så kollar vi upp om placeringen är lämplig.

Ingen avgift 2021

Kommunen tar inte ut någon avgift för markupplåtelse för food trucks under 2021 som en lättnad för företagare med anledning av pandemin.Observera att du ändå måste skicka in en ansökan. I vanliga fall äår kostnaden per månad 1700 kr per månad inklusive el.

Regler för food trucks

För att få sälja livsmedel från en food truck, ett tält eller liknande måste verksamheten vara registrerad hos kommunens miljöförvaltning eller motsvarande i den kommun där försäljning i första hand sker. Vid registrering utfärdas ett registreringsbevis som ska finnas med försäljning.

Vatten för handtvätt ska finnas i vagnen, avloppsvattnet får inte tömmas på marken eller i dagvattenbrunn. Regler för livsmedelshantering ska följas.
Fordonet ska finnas i det svenska vägtrafikregistret och dess totalvikt får inte överstiga 3 500 kg. Företaget ska vara registrerad för F- eller FA-skatt.

Priser

Kostnaden per månad är 1700 kr per månad inklusive el.

Miljösmart food truck

Här hittar du mer information om miljösmart food truck

Frågor och mer information

Frågor kring livsmedelshygien besvaras av livsmedelsteamets kundtjänst:
Mejl: livsmedel@karlstad.se
Telefon: 054-5404680

För övriga frågor, kontakta vårt Kontaktcenter
Telefon: 054-540 00 00

Registrering av livsmedelsföretag görs via denna länk 
Mer information om livsmedel hittar du via denna länk 

 

 

Uppdaterad den