Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

Särskilt stöd

Syftet med särskilt stöd är att stötta föreningar för kostnader i samband med reparationer eller återinvesteringar i inventarier, maskiner eller liknande. Stöd beviljas inte i efterhand utan ska sökas innan föreningen haft sina utgifter. Särskilt stöd ges även till internationella utbyten.

Vem kan få stöd?

Stödberättigad förening inom barn- och ungdomsverksamhet.

Belopp

Kultur- och fritidsnämnden tar beslut och beviljar stöd efter särskild prövning.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan gör du i vår e-tjänst Interbook som finns högst upp till höger på sidan, e-tjänsten kräver inloggning. Skulle föreningen inte ha någon inloggning kontaktar du någon av fritidskonsulenterna. Det går också att skicka ansökan per post, se adressen nedan eller mejl till någon av fritidskonsulenterna. Ansökan ska innehålla en detaljerad beskrivning av behovet, kostnader och syfte.

Återrapportering

Om din förening har beviljats stöd ska du lämna in en återrapport. Det står i beslutet vad återrapporten ska innehålla samt när den senast ska vara inlämnad.

Tid för ansökan

Du kan skicka in ansökan när som helst under året. Observera att stöd inte beviljas i efterhand, utan ska sökas innan föreningen haft sina utgifter.

Ansökan skickas till
Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den