Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Utbildningar för föreningar

Aktuella utbildningar för föreningar i Karlstad.

Föreningslära

Det är ett erbjudande för alla föreningar som blir registrerade som stödberättigade av kultur-och fritidsförvaltningen inom Karlstads kommun att få gå en grundläggande utbildning i föreningslära. Utbildningen, som sker vid ett tillfälle och är tre timmar lång, syftar till att ge grundläggande föreningskunskaper.

Utbildningen kan även vara aktuell för en förening som blivit stödberättigad tidigare men som bytt ut stora delar av sin styrelse eller anser att dessa kunskaper saknas. Utbildningen vänder sig främst till föreningens styrelse.

Villkor och information

  • Utbildningen är endast för stödberättigade föreningar hos Karlstads kommun.
  • Utbildningen kan erbjudas vid specifika datum och även anpassas efter behov.
  • Utbildningens innehåll: information om vad en ideell förening är, föreningsdemokrati, styrelsearbete samt stadgekunskaper.

Trygg förening för alla

Utbildningen är inte obligatoriskt men är ett bra sätt att komma igång med frågorna i föreningen. Karlstads kommun erbjuder utbildningen till föreningar och organisationer i samarbete med RF-SISU Värmland. Utbildningen ger verktyg för att motverka mobbning, diskriminering och kränkningar.

Alla stödberättigade föreningar som genomför utbildningen och tar fram en handlingsplan för att motverka mobbning, kränkningar och diskriminering får ett märke i form av en digital stämpel: Trygg förening för alla. Märket kan sedan användas på föreningens webbsida, i utskick till medlemmar och i marknadsföring.

Om utbildningen

Utbildningen Trygg förening för alla innehåller två träffar. I träffarna ingår att tillsammans arbeta fram handlingsplaner för alla deltagande föreningar.

Deltagare

För att ta fram en handlingsplan som blir så användbar som möjligt för din förening rekommenderar vi att en från styrelsen, en ledare, en förälder och en aktiv – det vill säga minst fyra representanter – genomgår utbildningen. Mellan träff ett och två ska föreningen göra ett hemarbete och efter träff två ska föreningen skicka in handlingsplanen till Karlstads kommun. Föreningen kan få stöttning av RF-SISU Värmland i arbetet.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Omcertifiering

Vart tredje år ska föreningen för att få behålla stämpeln Trygg förening närvara vid en föreläsning som Karlstads kommun och Värmlandsidrotten tillhandahåller samt genomföra två diskussioner, en i barn/ungdomsgrupp och en grupp med ledare. Föreningen får stöttning av RF-SISU Värmland och Karlstads kommun i hur arbetet ska gå till.

Monica Gundahl, fritidskonsulent, kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 054-540 23 88E-post: monica.gundahl@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2024-07-16

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida