Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Sponsring

Den sponsring som Karlstads kommun engagerar sig i ska bidra till att stärka kommunens eller platsens varumärke.

Kommunstyrelsen beslutade i december 2021 om riktlinjer för sponsring. Riktlinjerna ska hjälpa Karlstads kommun att prioritera och arbeta effektivt med sponsringsfrågor. Sponsringen ska stödja kommunens uppdrag och gå i linje med vår vision och värdegrund samt bidra till att Karlstadsborna känner stolthet över sin stad.

Läs riktlinjerna för sponsring och bedömningskriterierna innan du ansöker

Innan du ansöker om sponsringssamarbete bör du ha läst dokumenten Riktlinje för sponsring och Bedömningskriterier för sponsring.

Riktlinje för sponsring

Riktlinjerna klargör vad sponsring är, varför kommunen ska arbeta med sponsring och vilka våra grundprinciper för sponsring är. Sponsringen ska ge något tillbaka och leda till ett resultat som kan mätas mot fördefinierade mål. Proportionen mellan sponsringsbelopp och motprestation ska vara rimlig.

Bedömningskriterier

För att kunna fatta beslut om sponsring ska genomföras eller ej så finns bedömningskriterier framtagna. De utgör ett stöd och fungerar som vägledning inför beslut och uppföljning.

I bedömningskriterierna för sponsring bedöms omfattningen av exponeringen av Karlstads varumärke samt hur sponsringen skulle kunna bidra till Karlstads kommuns övergripande mål. Kriterierna fungerar även som grund för uppföljning av sponsringsavtal.

Ansökningsperiod och ansökan

Har du ansökt om sponsring för 2024 så får du svar på din ansökan i december 2024.

Fram till och med 31 oktober 2024 kan du ansöka om sponsring för 2025. Svar på ansökan ges i januari 2025.

Det finns en begränsad budget för sponsring, ett urval görs bland ansökningarna som kommer in.

Via e-tjänsten nedan kan din förening eller organisation ansöka om sponsringssamarbete med Karlstads kommun.

Har du frågor kring ansökan av sponsring?
Telefon: 054-540 00 00, välj kontaktval 4.
E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida