Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bidrag och stöd till föreningsliv

För att din förening ska få ekonomiskt stöd från Karlstads kommun, måste den uppfylla vissa krav. Gå in på det område som passar din föreningsverksamhet för att ta del av de stöd vi erbjuder, vilka kriterier som gäller, vilka e-tjänster för ansökningar och ansökningsblanketter som finns med mera.

Sidan publicerad: 2023-05-21

Sidan uppdaterad: 2023-05-25

Hittade du rätt information på sidan?