Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stipendier och fonder inom kultur och idrott

Karlstads kommun förvaltar flera fonder och stipendier varav en del är möjliga för allmänheten att söka. En förutsättning är oftast att du är folkbokförd inom kommunen. Nedanstående fonder är de som finns inom kultur och idrott.

Britta och Alvar Anils stipendiefond

Syftet med Anilstipendiet är att stimulera och stötta teaterstuderande ungdomar från Värmland. Sista ansökningsdag 1 september.

Tid för ansökan

Senast 1 september ska ansökan vara inkommen till kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan skickas till Karlstads kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla ett personligt brev, personbevis och intyg från utbildningen du går eller ska påbörja. Skriv i ansökan att det är Anilstipendiet du söker.

Vem kan söka?

Du som studerar teater, sång eller dans kan söka stipendiet.

Kriterier

 • Du studerar teater, företrädesvis på eftergymnasial nivå. Med teater avses såväl tal som sång och dans.
 • Du fyller högst 25 år i år.
 • Du är född och/eller uppvuxen i Värmland.

Belopp

Varierar från år till år.

Arbetsstipendium för kulturarbetare

Du som är professionell kulturarbetare kan söka stipendium för ett specifikt arbete eller projekt som gynnar din konstnärliga utveckling och stärker Karlstads kulturliv. Sista ansökningsdag 15 februari.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Tid för ansökan

Senast 15 februari för aktuellt år. Du ansöker via vår e-tjänst.

Vad ska ansökan innehålla

 • beskrivning av din bakgrund som kulturarbetare
 • för vilket ändamål du söker stipendiet
 • vilken effekt arbetet/projektet kommer att få för dig själv som utövare samt för Karlstads kulturliv.

Vem kan söka?

Professionella kulturarbetare som är folkbokförda i Karlstad eller som kommer att vistas i Karlstad för att genomföra något arbete eller projekt.

Kriterier

Du ska ha högskoleutbildning eller minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet.
Arbetet/projektet ska bidra till din konstnärliga utveckling.
Arbetet/projektet ska bredda och stärka kulturlivet i kommunen.

Belopp

Max 50 000 kronor.

Ingeborg och Henric Bäckströms fond för kulturella ungdomsprojekt

Vill du anordna ett kulturellt projekt som vänder sig till ungdomar upp till 25 år kan du söka pengar ur Bäckströms fond. Sista ansökningsdag 1 oktober.

Tid för ansökan

Senast 1 oktober ska ansökan vara inkommen till kultur- och fritidsförvaltningen för projekt som ska genomföras året därpå. Ansök via vår e-tjänst.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en tydlig projektbeskrivning och en fullständig budget.

Vem kan söka?

Föreningar, studieförbund och privatpersoner.

Kriterier

 • Ansökan ska avse kulturella projekt i Karlstad.
 • Anordnaren ska vara verksam i Karlstad.
 • Projektet ska i huvudsak rikta sig till ungdomar upp till 25 år.
 • Om ett projekt fått stöd tidigare kan det inte få stöd en gång till.

Belopp

Maxbeloppet är 20 000 kronor per projekt och högst åtta projekt kan få stöd varje år.

Återrapportering

Återrapportering ska ske så snart beviljat projekt är genomfört. Återrapportera via e-tjänst.

Ejnar Lindhs fond

Fonden ska användas till "allmännyttiga, företrädesvis kulturella ändamål i staden". Det ekonomiska stöd som delas ut baseras på fondens årliga ränteavkastning. Sista ansökningsdag 15 oktober.

Tid för ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast 15 oktober. Skicka ansökan till Ejnar Lindhs Fond
Karlstads kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad

Vad ska ansökan innehålla?

Beskriv syfte med din verksamhet eller projekt tillsammans med en budget.

Vem kan söka?

Förening, organisation eller enskild person som har en verksamhet eller ett projekt med ett kulturellt ändamål som gagnar Karlstads innevånare.

Kriterier

 • Verksamheten eller projektet ska vara allmännyttigt för Karlstad (gamla Karlstads stad före kommunsammanslagningarna)
 • Företrädesvis kulturell verksamhet.

Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne

Kommunens officiella kulturstipendium som du både kan söka själv eller föreslå någon annan till. Sista ansökningsdag 31 oktober.

Tid för ansökan

Ska vara inkommen till kultur- och fritidsnämnden senast 31 oktober. Skicka ansökan till Karlstads kommuns kulturstipendium, kultur-o ch fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska vara skriftlig och grundas på styrkta uppgifter om den föreslagnes/sökandes förtjänster. Det finns ingen särskild blankett utan förslag/ansökan formulerar du fritt för att motivera varför personen/personerna bör få stipendiet. Anknytning till Gustaf Frödings diktning är ingen särskild merit.

Vem kan söka?

Du som är "utövare av kulturell verksamhet, verksam i Karlstads kommun eller om särskilda skäl föreligger även med annan anknytning till kommunen. Även grupp/förening kan ifrågakomma".

Belopp

Cirka 100 000 kronor delas oftast av två eller flera mottagare.

Resestipendium för kulturarbetare

Syftet med resestipendiet är att stödja kulturarbetare som är bosatta och verksamma i Karlstads kommun. Det kan gälla deltagande i olika former av kurser, seminarier, festivaler och studieresor.

Tid för ansökan

När som helst under året men ska normalt vara inlämnad senast en månad före resan påbörjas.Skicka ansökan till Karlstads kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Vad ska ansökan innehålla?

Du ska beskriva din bakgrund som kulturarbetare och resans ändamål och syfte.

Vem kan söka?

Du som är yrkesverksam kulturarbetare kan söka resestipendium. Föreningar kan inte söka.

Kriterier

 • Du ska vara yrkesverksam kulturarbetare.
 • Du ska vara bosatt och verksam inom Karlstads kommun.
 • Du ska använda stipendiet för en studieresa, kurs, seminarium eller en festival.
 • Resestipendium kan inte sökas av gymnasieelever för ett skolprojekt.

Belopp

Totalt fördelas 20 000 kronor per år. Vanliga stipendiebelopp är mellan 1 000 till 2 000 kronor. Normalt krävs en viss egenfinansiering.

Sidan uppdaterad: 2024-06-03

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida