Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lotteri - en viktig inkomstkälla för föreningar

Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. För att sälja lotter krävs registrering av lotteriet hos kommunen enligt paragraf 9, Spellagen. Under vissa omständigheter kan ni genomföra ett lotteri utan tillstånd.

Lotteri - steg för steg

1. Styrelsebeslut om lotteri
2. Föreningen utser en lotteriföreståndare
3. Val av lotteri – tillfälligt eller femårigt
4. Fyll i ansökningsblanketten
5. Skicka in handlingarna

Ansökan om lotteriregistrering

Följande handlingar ska vara med när ni söker lotteriregistering:

  • föreningens stadgar
  • verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
  • protokoll från styrelsemötet med beslut om lotteriet.
  • resultat- och balansräkning för det senaste avslutade verksamhetsåret
  • revisionsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret

  Avgifter

  Lotteriregistrering

  Registreringen gäller i fem år. Avgift: 850 kronor. .

  Redovisning av lotteriet

  Lotteriföreståndarens uppgift är bland annat att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader.

  Ansökan skickas till

  Karlstads kommun
  Kultur- och fritidsförvaltningen
  651 84 Karlstad

  Kontaktpersoner

  Birgitta Collvin

  Kultursamordnare

  Monica Gundahl

  Fritidskonsulent

  Sidan uppdaterad: 2023-05-25

  Hittade du rätt information på sidan?