Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lotteri - en viktig inkomstkälla för föreningar

Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. För att sälja lotter krävs registrering av lotteriet hos kommunen enligt paragraf 9, Spellagen. Under vissa omständigheter kan ni genomföra ett lotteri utan tillstånd.

Lotteri - steg för steg

  1. Styrelsebeslut om lotteri
  2. Föreningen utser en lotteriföreståndare
  3. Val av lotteri – tillfälligt eller femårigt
  4. Fyll i ansökningsblanketten
  5. Skicka in handlingarna

Ansökan om lotteriregistrering

Följande handlingar ska vara med när ni söker lotteriregistrering:

  • föreningens stadgar
  • verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
  • protokoll från styrelsemötet med beslut om lotteriet.
  • resultat- och balansräkning för det senaste avslutade verksamhetsåret
  • revisionsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret

Avgifter

Lotteriregistrering

Registreringen gäller i fem år. Avgift: 850 kronor. .

Redovisning av lotteriet

Lotteriföreståndarens uppgift är bland annat att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader.

Ansökan skickas till

Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Kontaktpersoner

Birgitta Collvin

Enhetschef

Monica Gundahl

Fritidskonsulent

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida