Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stöd till näringsliv och politiska verksamheter

Näringslivsorganisationer, politiska partier (partier som är representerade i kommunfullmäktige) och en del andra föreningar och organisationer får sitt verksamhetsbidrag direkt från kommunstyrelsen.

Det gäller till exempel Brottsofferjouren, Föreningen för Brottsförebyggande Centrum, Karlstads Civilförsvarsförening, Karlstads Lottakår, RFSL Ungdom och Ung företagsamhet.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida