Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stöd till lovaktiviteter

En förening som är bidragsberättigad inom kultur- och fritidsförvaltningen, studieförbund godkända av Folkbildningsrådet och andra organisationer som kan visa att de uppfyller grundläggande kriterier för bidragsberättigad förening i Karlstads kommun kan söka ekonomiskt stöd för att arrangera lovaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år

Du ser vid respektive stöd när ansökan är öppen.

Stöd att söka

Vem kan söka och tid för ansökan?

Förening som är upptagen som bidragsberättigad inom kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstad, studieförbund godkända av Folkbildningsrådet och andra organisationer som kan visa att de uppfyller grundläggande kriterier för bidragsberättigad förening för barn- och ungdomsverksamhet i Karlstads kommun kan söka ekonomiskt stöd för att arrangera lovaktiviteter för barn mellan 6-15 år under påsklovet vecka 14 (1-7 april 2024). Du söker stödet via vår e-tjänst.

Ansökan är öppen 10-25 februari 2024

Om stödet

Föreningen kan söka fasta summor för att arrangera kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga som går i grundskola, förskoleklass till niondeklass.
Ni som förening bestämmer själv om åldersspannet och om antalet, men ni ska kunna ta emot minst 8 deltagare per tillfälle. Ni har eget ansvar för att ta in anmälningar till dessa aktiviteter.

Kriterier

För att arrangera lovaktiviteter med stöd av kultur- och fritidsförvaltningen ska följande kriterier uppfyllas:

 • Aktiviteten ska vara kostnadsfri.
 • Aktiviteten ska vara planerad och ledarledd.
 • Aktiviteten ska vända sig till barn från förskoleklass till nionde klass, skrivna i Karlstads kommun.
 • Aktiviteten ska genomföras inom Karlstads kommun.
 • Aktiviteten ska vara öppen för alla, utan krav på förkunskaper, utrustning, medlemskap eller liknande.
 • Arrangören ska kostnadsfritt tillhandahålla den utrustning som behövs och lunch eller mellanmål utifrån information som ges i samband med ansökningsförfarandet.
 • Aktiviteten ska marknadsföras öppet och aktivt så den görs känd och tillgänglig för alla intresserade.
 • Återrapport ska skickas in via e-tjänsten senast tre månader efter genomförd aktivitet. Krav på återbetalning kan förekomma om återrapport visar att aktiviteten inte genomförts i enlighet med ansökan eller om återrapport inte skickas in.

Belopp

 • 1 000 kronor per aktivitetstimme inklusive mellanmål.
 • När aktiviteten är 4 timmar eller längre ska lunch/middag ingå,
  vilket ger 1 000 kronor mer i stöd för 8 personer.

Vem kan söka och tid för ansökan?

Förening som är:

 • upptagen som bidragsberättigad inom kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstad,
 • studieförbund godkända av Folkbildningsrådet,
 • och andra organisationer som kan visa att de uppfyller grundläggande kriterier för bidragsberättigad förening för barn- och ungdomsverksamhet i Karlstads kommun

kan söka ekonomiskt stöd för att arrangera dagkolloveckor för barn mellan 6-15 år under sommarlovet vecka 26 - 32 (24 juni- 11 augusti 2024). Du söker stödet via vår e-tjänst.

Ansökan är öppen till och med 25 februari 2024

Om stödet

Föreningen kan söka fasta summor för att arrangera kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga som går i grundskola, förskoleklass till niondeklass. Ni som förening bestämmer själv om åldersspannet.

Kriterier

För att arrangera dagkolloveckor med stöd av kultur- och fritidsförvaltningen ska följande kriterier uppfyllas:

 • Aktiviteten ska vara kostnadsfri.
 • Aktiviteten ska vara planerad och ledarledd.
 • Minst 25 deltagare. Undantag kan göras men detta ska kommas överens med handläggaren.
 • Aktiviteten ska vända sig till barn från förskoleklass till nionde klass, skrivna i Karlstads kommun.
 • Aktiviteten ska genomföras inom Karlstads kommun.
 • Aktiviteten ska vara öppen för alla, utan krav på förkunskaper, utrustning, medlemskap eller liknande.
 • Arrangören ska kostnadsfritt tillhandahålla den utrustning som behövs och lunch eller mellanmål utifrån information som ges i samband med ansökningsförfarandet.
 • Aktiviteten ska marknadsföras öppet och aktivt så den görs känd och tillgänglig för alla intresserade.

Återrapport ska skickas in via e-tjänsten senast tre månader efter genomförd aktivitet. Krav på återbetalning kan förekomma om återrapport visar att aktiviteten inte genomförts i enlighet med ansökan eller om återrapport inte skickas in.

Belopp

 • Föreningen kan maximalt beviljas 25 000 kronor inklusive lunch och mellanmål.
 • Kollot ska pågå måndag-fredag under 5 timmar per dag, någon gång mellan 08.00-18.00 inklusive lunch och middag.

Vem kan söka och tid för ansökan?

Förening som är upptagen som bidragsberättigad inom kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstad, studieförbund godkända av Folkbildningsrådet och andra organisationer som kan visa att de uppfyller grundläggande kriterier för bidragsberättigad förening för barn- och ungdomsverksamhet i Karlstads kommun kan söka ekonomiskt stöd för att arrangera lovaktiviteter för barn mellan 6-15 år under sommarlovet vecka 24 - 33 (8 juni- 18 augusti 2024). Du söker stödet via vår e-tjänst.

Ansökan är öppen 23 mars - 7 april 2024

Om stödet

Föreningen kan söka fasta summor för att arrangera kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga som går i grundskola, förskoleklass till niondeklass.
Ni som förening bestämmer själv om åldersspannet och om antalet, men ni ska kunna ta emot minst 8 deltagare per tillfälle. Ni har eget ansvar för att ta in anmälningar till dessa aktiviteter.

Kriterier

För att arrangera lovaktiviteter med stöd av kultur- och fritidsförvaltningen ska följande kriterier uppfyllas:

 • Aktiviteten ska vara kostnadsfri.
 • Aktiviteten ska vara planerad och ledarledd.
 • Aktiviteten ska vända sig till barn från förskoleklass till nionde klass, skrivna i Karlstads kommun.
 • Aktiviteten ska genomföras inom Karlstads kommun.
 • Aktiviteten ska vara öppen för alla, utan krav på förkunskaper, utrustning, medlemskap eller liknande.
 • Arrangören ska kostnadsfritt tillhandahålla den utrustning som behövs och lunch eller mellanmål utifrån information som ges i samband med ansökningsförfarandet.
 • Aktiviteten ska marknadsföras öppet och aktivt så den görs känd och tillgänglig för alla intresserade.
 • Återrapport ska skickas in via e-tjänsten senast tre månader efter genomförd aktivitet. Krav på återbetalning kan förekomma om återrapport visar att aktiviteten inte genomförts i enlighet med ansökan eller om återrapport inte skickas in.

Belopp

 • 1 000 kronor per aktivitetstimme inklusive mellanmål.
 • När aktiviteten är 4 timmar eller längre ska lunch/middag ingå,
  vilket ger 1 000 kronor mer i stöd för 8 personer.

Vem kan söka och tid för ansökan?

Förening som är upptagen som bidragsberättigad inom kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstad, studieförbund godkända av Folkbildningsrådet och andra organisationer som kan visa att de uppfyller grundläggande kriterier för bidragsberättigad förening för barn- och ungdomsverksamhet i Karlstads kommun kan söka ekonomiskt stöd för att arrangera lovaktiviteter för barn mellan 6-15 år under sommarlovet vecka 44 (26 oktober - 3 november 2024). Du söker stödet via vår e-tjänst.

Ansökan är öppen 9 - 22 september 2024

Om stödet

Föreningen kan söka fasta summor för att arrangera kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga som går i grundskola, förskoleklass till niondeklass.
Ni som förening bestämmer själv om åldersspannet och om antalet, men ni ska kunna ta emot minst 8 deltagare per tillfälle. Ni har eget ansvar för att ta in anmälningar till dessa aktiviteter.

Kriterier

För att arrangera lovaktiviteter med stöd av kultur- och fritidsförvaltningen ska följande kriterier uppfyllas:

 • Aktiviteten ska vara kostnadsfri.
 • Aktiviteten ska vara planerad och ledarledd.
 • Aktiviteten ska vända sig till barn från förskoleklass till nionde klass, skrivna i Karlstads kommun.
 • Aktiviteten ska genomföras inom Karlstads kommun.
 • Aktiviteten ska vara öppen för alla, utan krav på förkunskaper, utrustning, medlemskap eller liknande.
 • Arrangören ska kostnadsfritt tillhandahålla den utrustning som behövs och lunch eller mellanmål utifrån information som ges i samband med ansökningsförfarandet.
 • Aktiviteten ska marknadsföras öppet och aktivt så den görs känd och tillgänglig för alla intresserade.
 • Återrapport ska skickas in via e-tjänsten senast tre månader efter genomförd aktivitet. Krav på återbetalning kan förekomma om återrapport visar att aktiviteten inte genomförts i enlighet med ansökan eller om återrapport inte skickas in.

Belopp

 • 1 000 kronor per aktivitetstimme inklusive mellanmål.
 • När aktiviteten är 4 timmar eller längre ska lunch/middag ingå,
  vilket ger 1 000 kronor mer i stöd för 8 personer.

Vem kan söka och tid för ansökan?

Förening som är upptagen som bidragsberättigad inom kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstad, studieförbund godkända av Folkbildningsrådet och andra organisationer som kan visa att de uppfyller grundläggande kriterier för bidragsberättigad förening för barn- och ungdomsverksamhet i Karlstads kommun kan söka ekonomiskt stöd för att arrangera lovaktiviteter för barn mellan 6-15 år under sommarlovet vecka 52-1 (23 december 2024 - 7 januari 2025). Du söker stödet via vår e-tjänst.

Ansökan är öppen 2 - 17 november 2024

Om stödet

Föreningen kan söka fasta summor för att arrangera kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga som går i grundskola, förskoleklass till niondeklass.
Ni som förening bestämmer själv om åldersspannet och om antalet, men ni ska kunna ta emot minst 8 deltagare per tillfälle. Ni har eget ansvar för att ta in anmälningar till dessa aktiviteter.

Kriterier

För att arrangera lovaktiviteter med stöd av kultur- och fritidsförvaltningen ska följande kriterier uppfyllas:

 • Aktiviteten ska vara kostnadsfri.
 • Aktiviteten ska vara planerad och ledarledd.
 • Aktiviteten ska vända sig till barn från förskoleklass till nionde klass, skrivna i Karlstads kommun.
 • Aktiviteten ska genomföras inom Karlstads kommun.
 • Aktiviteten ska vara öppen för alla, utan krav på förkunskaper, utrustning, medlemskap eller liknande.
 • Arrangören ska kostnadsfritt tillhandahålla den utrustning som behövs och lunch eller mellanmål utifrån information som ges i samband med ansökningsförfarandet.
 • Aktiviteten ska marknadsföras öppet och aktivt så den görs känd och tillgänglig för alla intresserade.
 • Återrapport ska skickas in via e-tjänsten senast tre månader efter genomförd aktivitet. Krav på återbetalning kan förekomma om återrapport visar att aktiviteten inte genomförts i enlighet med ansökan eller om återrapport inte skickas in.

Belopp

 • 1 000 kronor per aktivitetstimme inklusive mellanmål.
 • När aktiviteten är 4 timmar eller längre ska lunch/middag ingå,
  vilket ger 1 000 kronor mer i stöd för 8 personer.

Sidan uppdaterad: 2024-03-15

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida