Stipendier och fonder

Ejnar Lindhs fond

Fonden ska användas till "allmännyttiga, företrädesvis kulturella ändamål i staden". Det ekonomiska stöd som delas ut baseras på fondens årliga ränteavkastning.

Vem kan få stöd?

Förening, organisation eller enskild person som har en verksamhet eller ett projekt med ett kulturellt ändamål som gagnar Karlstads innevånare. 

Kriterier

  • Verksamheten eller projektet ska vara allmännyttigt för Karlstad (gamla Karlstads stad före kommunsammanslagningarna)
  • Företrädesvis kulturell verksamhet.

Belopp

Disponibelt belopp 2021 är 30 000 kronor.

Vad ska ansökan innehålla?

Beskriv syfte med din verksamhet eller projekt tillsammans med en budget.

Tid för ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast 15 oktober.

Skicka ansökan till

Ejnar Lindhs Fond
Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Uppdaterad den