Stipendier och fonder

Ejnar Lindhs fond

Fonden ska användas till "allmännyttiga, företrädesvis kulturella ändamål i staden". Det ekonomiska stöd som delas ut baseras på fondens årliga ränteavkastning.

Vem kan få stöd?

Förening, organisation eller enskild person som har en verksamhet eller ett projekt med ett kulturellt ändamål som gagnar Karlstads innevånare. 

Kriterier

  • Verksamheten eller projektet ska vara allmännyttigt för Karlstad (gamla Karlstads stad före kommunsammanslagningarna)
  • Företrädesvis kulturell verksamhet.

Belopp

Ränteavkastningen som normalt är cirka 10 000 till 20 000 kronor.

Vad ska ansökan innehålla?

Beskriv syfte med din verksamhet eller projekt tillsammans med en budget.

Tid för ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast 15 oktober.

Skicka ansökan till

Ejnar Lindhs Fond
Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den