Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Luftmätningar i Karlstad

Vi mäter regelbundet luftkvaliteten i centrala Karlstad och det finns mätstationer på Hamngatan, Östra torggatan, Packhusallén och på Rudsvägen. Du kan se de aktuella halterna av kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar (PM10) via länkarna nedan.

På Jungmansgatan mäts kvävedioxid, svaveldioxid och partikelhalter.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida