Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Komvux som anpassad utbildning

På komvux som anpassad utbildning (Lärvux) utvecklas du utifrån dina behov och förutsättningar. Här kan du läsa kurser eller gå en lärlingsutbildning.

Vem får studera?

Komvux som anpassad utbildning är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Här kan du studera på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan välja att läsa kurser eller gå en lärlingsutbildning.

Du kan börja studera från och med 1 juli det år du fyller 20 år. För att vara behörig behöver du vara bosatt i Sverige och ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Ansök

Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka den till din hemkommun. När vi har fått din ansökan kallas du till ett samtal med en lärare eller en studie- och yrkesvägledare.

Kurser

Den grundläggande nivån passar dig som saknar kunskaper som uppnås i den anpassade grundskolan. Utbildningen ger dig kunskaper som vuxna behöver för att delta i arbets- och samhällslivet och främjar samtidigt din personliga utveckling.

Undervisning

Du läser kurser och för varje kurs finns det en kursplan. Undervisningen sker i mindre grupper. När en kurs är avslutad får du ett betyg eller ett intyg.

Kurser att välja på

 • Alternativ kommunikation (ämnesområde)
 • Använda dator och mobil
 • Bokcirkel
 • Gör egna matlådor
 • Laga enkelt och gott (ämnesområde)
 • Länder och städer
 • Läsa och förstå engelska
 • Läsa och skriva
 • Läsa och skriva bas (ämnesområde)
 • Människokroppen (ämnesområde)
 • Matte 0–50
 • Prata engelska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik i vardagen
 • Tid och pengar

Den gymnasiala nivån passar dig som vill komplettera din utbildning, få dina kunskaper validerade eller kanske byta yrkesbana. Utbildningen ger dig kunskaper på den nivå som motsvarar den anpassade gymnasieskolans nationella program.

Undervisning

Du läser kurser och/eller ett gymnasiearbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav som inom anpassad gymnasieskola. Undervisningen sker i mindre grupper. När en kurs är avslutad får du ett betyg eller ett intyg.

Kurser att välja på

 • Bild i färg och form
 • Egen budget
 • Engelska 1
 • Friluftsliv
 • Geografi 1
 • Historia 1
 • Hälsa och rörelse
 • Matematik 1
 • Mobil, Ipad, dator och internet
 • Naturkunskap 1
 • Svenska 1
 • Svenska som andraspråk 1
 • Trafikantkunskap

Lärlingsutbildningar

Den här utbildningen passar dig som vill jobba som serviceassistent. Det finns olika inriktningar att välja mellan, till exempel äldreomsorg, barnomsorg, handel eller restaurang.

Längd

Utbildningen pågår i 1,5 år.

Studieform

Under utbildningen är du på en arbetsplats och arbetar nära en handledare. En till två dagar i veckan är du i skolan och läser teoretiska kurser inom den inriktning som du valt.

Exempel på kurser som ingår

 • Arbetslivet och arbetsmarknad
 • Hälsa
 • Service och bemötande
 • Yrkeskurser inom den inriktning du valt

Se en film om utbildningen

Den här utbildningen passar dig som vill jobba med underhåll och service. Här får du lära dig att hantera verktyg och redskap och att utföra enklare underhållsarbeten i olika miljöer i vårt samhälle.

Längd

Utbildningen börjar med en 6 veckor lång introduktionskurs. Efter introduktionskursen läser du resterande del av utbildningen i 34 veckor.

Studieform

Under utbildningen är du på en arbetsplats och arbetar nära en handledare. En dag i veckan är du i skolan och läser teoretiska kurser. Du studerar i en liten undervisningsgrupp där möjlighet finns att göra anpassningar efter dina styrkor och utmaningar.

Exempel på kurser som ingår

 • Drift och underhåll av fritidsanläggningar
 • Friskvård och hälsa
 • Servicekunskap 1
 • Verktyg och materialhantering

Vem kan söka till utbildningen?

 • Du som har fyllt 20 år och har en oavslutad gymnasieutbildning.
 • Du som önskar stöd utifrån dina styrkor och utmaningar inom NPF (till exempel ADHD- eller autismspektrat).

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2024-06-17

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida