Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
En person arbetar på ett tak.

Byggutbildning

Det här är en utbildning för dig som vill jobba inom byggbranschen. Utbildningen består av en basutbildning och en inriktning mot ett specifikt yrke.

Studietakt
Heltid

Längd
60–70 veckor

Studieform
Klassrum

Nivå
Gymnasienivå

Utbildningsform
Yrkesutbildning

Utbildare
Komvux Karlstad och Nobelgymnasiet

En golvläggare som lägger golv håller i en spatel med lim.

Om utbildningen

Utbildningen börjar med en basutbildning. Under basutbildningen får du lära dig grunderna inom betongarbete, träarbete, golvläggning, takmontering, undertaksmontering, glasteknik och håltagning.

Efter basutbildningen läser du en inriktning. Vilken inriktning du ska läsa bestäms tillsammans med din lärare och arbetsgivare i branschen. Inriktningarna hittar du längre ner på den här sidan. Beroende på inriktning ser den fortsatta utbildningen ut på olika sätt.

Inriktningar

Betongarbetare arbetar med att bygga form, armera, gjuta och efterbehandla betongkonstruktioner. Oftast arbetar man med att gjuta och armera betongplattor till husgrunder. Även anläggning av vägar och broar ingår i arbetet. Idag är det också vanligt att betongarbetare monterar prefabricerade betongelement som levereras till byggarbetsplatsen från en fabrik.

Efter utbildningen påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning på ett branschföretag. Kvalificeringstiden är 24, 30 eller 36 månader beroende på yrke. Under kvalificeringstiden har du en lärlingslön enligt gällande avtal.

Kurser

 • Betong 1
 • Betong 2
 • Betong 3
 • Betong 4
 • Valbar kurs
Betong hälls på armeringsjärn.

En glastekniker underhåller, reparerar och byter glas i fönster och dörrar. Som glastekniker kan du arbeta med bilglas, utföra tavelinramning eller konstruera fasader, tak och väggar av glas. Arbetet som glastekniker är ett modernt teknikyrke med inslag av traditionellt hantverk. Det är ett precisionsarbete där noggrannhet är en viktig egenskap.

Efter utbildningen kan du söka en lärlingsanställning på ett företag inom branschen. Efter 5500 timmar och ett godkänt yrkesprov får du ditt yrkesbevis. Då kan du jobba som till exempel glas- och metallmontör, serviceglasmästare, bilglasmontörer, glashantverkare eller konstinramare.

Kurser

 • Specialyrken 1
 • Specialyrken 2
 • Specialyrken 3
 • Valbar kurs
En person monterar glas i en ram.

Golvläggare arbetar med att lägga golv av material som trä, textil, plast och linoleum. De olika golvmaterialen installeras med olika läggningsmetoder. Golven läggs ofta i olika mönster, beroende på material och kundens önskemål. En golvläggare arbetar också med att klä golv och väggar med vattentäta plastmattor i våtrum. Golvläggare arbetar inomhus på olika arbetsplatser och har ofta kundkontakt.

Efter utbildningen påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning på ett branschföretag. Kvalificeringstiden är 24, 30 eller 36 månader beroende på yrke. Under kvalificeringstiden har du en lärlingslön enligt gällande avtal.

Kurser

 • Golvläggning 1
 • Golvläggning 2 – våtrum
 • Golvläggning 3 – trä och laminat
 • Valbar kurs
En golvläggare lägger ett trägolv i ett rum.

Håltagare jobbar med att göra hål i olika typer av byggmaterial. Nya hål behövs när el, ventilation och rörstammar ska bytas och när kök och badrum ska installeras. Under utbildningen får du lära dig att använda avancerad teknisk utrustning för att ta hål i material som betong, tegel och sten. Håltagare jobbar oftast med ombyggnationer och nyproduktion men även inom rivning där byggnader behöver monteras ned.

Efter utbildningen påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning på ett branschföretag. Kvalificeringstiden är 24, 30 eller 36 månader beroende på yrke. Under kvalificeringstiden har du en lärlingslön enligt gällande avtal.

Kurser

 • Specialyrken 1
 • Specialyrken 2
 • Specialyrken 3
 • Valbar kurs
Byggarbetare borrar med en stor borr.

Takmontörer lägger takskikt och yttertak på byggnader med hjälp av olika material och tekniker. Under utbildningen får du lära dig om brandventilation, takfönster, gasolbrännare, plåt, papp, takbrunnar och isoleringsmaterial. Takmontör är ett yrke där du ofta kommer att arbeta i mindre och självständiga grupper. Det är ett utpräglat utomhusjobb så det är en fördel om du tycker om att jobba ute året runt.

Efter utbildningen påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning på ett branschföretag. Kvalificeringstiden är 24, 30 eller 36 månader beroende på yrke. Under kvalificeringstiden har du en lärlingslön enligt gällande avtal.

Kurser

 • Specialyrken 1
 • Specialyrken 2
 • Specialyrken 3
 • Valbar kurs
Två personer lägger takpannor på ett tak.

Träarbetare arbetar med nyproduktion, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. Det kan vara småhus, lägenhetshus, kontorslokaler, industrilokaler och sjukhus. Träarbetare arbetar även med anläggningsarbeten, till exempel brobyggen. Träarbetaren har många olika uppgifter under hela byggprocessen, från grundläggning till det att bygget är klart med inredning och taktäckning.

Efter utbildningen påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning på ett branschföretag. Kvalificeringstiden är 24, 30 eller 36 månader beroende på yrke. Under kvalificeringstiden har du en lärlingslön enligt gällande avtal.

Kurser

 • Trä 1
 • Trä 2
 • Trä 3
 • Valbar kurs
En person bär plankor på axeln.

Som undertaksmontör arbetar du med att montera olika typer av undertak i byggnader. Undertak monteras både för att skapa ljud- och värmeisolering och för att dölja rördragningar och ventilationskanaler. Genom att montera undertak förbättras byggnadens akustik och rummet får ett mer tilltalande utseende. Undertaksmontörer arbetar inomhus i mindre arbetslag.

Efter utbildningen påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning på ett branschföretag. Kvalificeringstiden är 24, 30 eller 36 månader beroende på yrke. Under kvalificeringstiden har du en lärlingslön enligt gällande avtal.

Kurser

 • Specialyrken 1
 • Specialyrken 2
 • Specialyrken 3
 • Valbar kurs
En person står på en stege och monterar ett innertak.
En person monterar ett undertak.

Utbildningsform

Det här är en yrkesutbildning. Det innebär att utbildningen innehåller både teori i skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats. En yrkesutbildning består av minst 15 procent APL där du lär dig yrket med stöd av en handledare. Här får du den yrkeskompetens som krävs för att bli anställningsbar.

Ansökan

Ansökan öppnar 15 augusti och stänger 15 september.

Utbildningen startar i oktober, vecka 44.

Förkunskaper

 • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå.
 • B-körkort är en rekommendation då arbetsplatserna varierar.

Kurser i utbildningen

Kurs

Poäng

Husbyggnad 1100
Husbyggnad 2200
Husbyggnad 3 – ombyggnad200
Husbyggnadsprocessen200
Inriktningskurser500–700

Totalt

1200–1400

Vill du veta mer?

Vill du lära dig svenska?

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?